Verslag vergadering 27 november 2019

Verslag vergadering oudercomité

27 november 2019


Aanwezig: juf Marijke, juf Jana, Dir. Kristof, Natasia, Sophie, Annelies, Mieke, Julie, Renée, Maarten, Roeland
Verontschuldigd: Sylvie, Joyce, Petra, Marleen, An, Samuel
Verslag:

1. Financieel verslag

 • Eetfestijn: €6600 winst
 • Sponsoring OC aan school voor de goede man
 • To do: verdere opsplitsingen eetfestijn (drank, versiering, ijsjes, etc) om beter idee te krijgen van de afzonderlijke kosten.

2. Werkgroep feest

 • Evaluatie eetfestijn
  • Datum volgend jaar nog niet gekend – Mieke volgt op.
  • Tombola: 
   • 500 * €4 = €2000 winst
   • systeem met eitjes en troostprijzen werkte goed (troostprijs in grabbelton) 
  • Tafelschikking:
   • Goed verlopen
   • Iedereen een aangewezen plaats
  • Versiering
   • Leuk 
   • Vrolijk en opener gevoel
   • Vroeger aan klas laten weten of ze willen helpen
  • Toog – drank: 
   • Zeker ok. Vlotte bediening. 
   • 1 biersoort was snel op (Augustijn). Extra bier (Omer) was niet nodig. Er was wel beter een communicatie naar de obers over welk bier er nog was en aangeboden kon worden.
   • Enkel koelwagen nodig, geen tapwagen.
   • Afwas stond ook goed.
  • Traiteur:
   • Tongrolletjes te snel op
   • Cote à l’os was soms snel koud
   • Lange wachtrijen + de “à volonté” rij ergens apart aanschuiven of deze optie niet meer aanbieden?
  • Animatie
   • Boekenhoek geen goed idee, veel schade! 
   • Geen onbegeleide activiteiten – animatoren? Kleurplaatwedstrijd?
   • Schmink en tattoo was ook goed, kids ook tattoo’s?
   • Dansen was groot succes!
  • Dessert:
   • Lepels op voorhand al in chocomousse zetten
   • Suiker + lepels ipv koffiestaafjes?
   • De borden waren heel vol, stukjes mogen kleiner
  • Opkuis
   • Afbraak ging sneller dan de jaren ervoor.
   • Meer gestructureerd opruimen met bestuur aan het stuur.
  • Communicatie voor helpende handen
   • Frequent mails sturen en beter communiceren over de werklijsten en helpende handen + werklijsten meer opsplitsen
   • Inschrijving met google form ging makkelijker (730 inschrijvingen)
 • Voorbereiding fuif (15Feb2020)
  • Zaal en DJ nog zoeken. Ook eens via meters bevragen.
  • Thema (een touch of red)
  • Kinderfuif vooraf? Via meters eens ouders bevragen en via poll facebook.
 • Concept/thema schoolfeest
  • Eerste idee maar nog te preliminair
  • Idee rond de prioriteiten op school – cultureel etc

3. Werkgroep verkeer

 • Van Huffel (schepen van verkeer) 
  • Fietsstraat komt misschien of een verhoogde berm
  • Sluipverkeer: snelheidsmeter zal er komen
  • Zichtbaarder maken dat er een school was
  • Strooien: enkel bij gemeentescholen
  • Parkeerprobleem: meer kiss en ride zones + meer verbaliserend optreden van gemeente (wijkagent) of OC ouders (Mieke bekijkt dit)?
 • Fluo-actie: 
  • loopt… deze week wel wat minder maar fietsers toch wel 90% in orde

4. Werkgroep schoolkrantje:

 • Samenkomst 7 december in PC klas
 • Karikaturist is bezig met tekening

5. EHBO workshop: 13Feb2020
6. Meters en peters: nieuws?

 • Middageten: bij populaire gerechten is het gewicht per kind verhoogd naar 120g en Kristof heeft met de derde graad overlegd om de maaltijden gelijk te verdelen van het eten over iedereen (klein en groot).
 • Kleuters: soep is teveel dus enkel soep voor boterham eters – tijd voor boterhammen: 11.40-12.10; warme maaltijd 12.00-12.30.
 • Lager: soepkeuze aan tafel 
 • Kinderen in refter hebben soms schrik om iets te vragen.
  • Refter draait op drie mensen (vroeger twee) voor 200 kinderen en het moet vooruit gaan. School ziet het ook graag anders maar voorlopig niet mogelijk.
 • Kleuters: verjaardagen – ochtendactiviteit => namiddag? Juf Jana legt uit dat dit praktisch een uitdaging is om altijd in de nm in te plannen. De klas wil er wel heel wat tijd voor uittrekken. En ouders geven soms heel veel mee (teveel?).
 • Wijn sneeuwklassen – mss non-alcoholisch alternatief verkopen? Mensen die geen alcohol kopen, sponsoren nu vrijblijvend. Een aantal voorstellen werden bekeken, maar er is er geen enkele zo winstgevend. Nu worden de skipassen voor de kinderen daarvan betaald.

7. Schoolraad


 • Kandidaat voor mandaat: Maarten V (samen met Roeland). Er werden geen andere kandidaten gemeld, dus Maarten zal ons vertegenwoordigen in de schoolraad. Waarvoor dank!

8. Schoolnieuws

 • Offertes zijn opgevraagd voor verdere uitwerking planten op school (boom etc)
 • Speelplaats: 
  • eerst visie tekst afwerken
  • nieuwe datum voor 50 tinten groen vergadering om ideeën te verzamelen (16 december 2019 16.30h-17.30h)
 • Er zullen zonnepanelen komen op de turnzaal en op het dak van de oude priesterwoning (boven klas juf Marijke/meester William)
 • Wijzigingen in team (zie ook nieuwsbrief)
  • Juf Jana tot eind Jan 20 uit wegens medische redenen (juf Alissa zal vervangen)
  • Juf Caroline zal halftijds werken vanaf Dec 19 (2019 nog opvangen met eigen mensen + vanaf Jan 20 als juf Kim terug is zal juf Jana hier vervangen)
 • Oudercontacten via ouderplatform – kleuterjuffen spreiden dit vaker over meerdere dagen dus daar liep het oudercontact in twee kleuterklassen beetje in de soep (andere dag geboekt). Dit werd door de meter verholpen door hierover te communiceren.
 • Advent: brief kleuters (pampers verzamelen) en brief lager (‘iets’ verzamelen (eten voor dieren, schoonheidsproducten, …)) voor organisatie MIA.
 • Sneeuwklaswijn: 2500 flessen momenteel verkocht 
 • Onthaalmoment anderstalige ouders opgestart (briefwisseling bekijken o.a.)
  • Ouders hebben in ruil een voorleesmoment gedaan bij de kleuters, was heel goed mee gevallen.
  • Langzaamaan meer implementatie van pictogrammen in communicaties
 • Maf op school onder de middag: vanaf nu in onze gymzaal
 • Leerlingenparlement loopt goed (in trek bij kinderen)
  • Code rood is door hen ontstaan: als er fysieke agressie is of iets anders dat echt niet mag, dan gaan de betrokken kinderen bij een leerkracht. Hierover wordt dan in communicatie gegaan.  
   • slaat wel aan
   • duidelijk, voor iedereen gelijk
   • bezig met kindvriendelijk te maken op niveau van de kinderen
 • Rode neuzen: minder opbrengst dit jaar (teveel te kort op elkaar?)
 • Donderdag 5/12 komt de heldentoer op school (animatoren en psychologen): 4e leerjaar (jaar met veel ruzies) – 4 workshops (8.30-11.30h)

9. Vragen aan de school
(ouders die algemene vragen hebben, kunnen deze hier stellen of op voorhand doorgeven aan ons. Ideeën en suggesties zijn ook steeds welkom)


 • SVS activiteit en de communicatie er rond? Bv. de swimmathon werd gemist doordat er geen communicatie geweest is…
 • Dactylo? Kristof vraagt het eens na.


10. Varia

 • Berging OC is gereorganiseerd, enkel nog wat sorteren.


Allen bedankt voor jullie aanwezigheid!

Reacties