Verslag vergadering 24 september 2019

24 september 2019, 20u, in de leraarskamer

Aanwezig: Julie, Miet, Petra, Marleen, juf Marleen, meester Geert, juf Laura, dir. Kristof, Mieke, Sylvie, Natasja, Samuel, Renée, Annelies
Verontschuldigd: Roeland

Goedkeuring agenda

De agenda werd goedgekeurd.

Goedkeuring vorig verslag

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

Welkom nieuwe leden

Er hebben zich geen nieuwe leden aangemeld.

Financieel verslag

Bijdrage speelplaats in grote vakantie.

Inschrijvingen eetfestijn (momenteel nog maar 305), digitale weg van inschrijvingen? Best nog enkele reminders sturen via ouderplatform en facebook.

Werkgroep feest

Evaluatie 1e schooldag: koffiestop

 • Misschien ook fruitsap aanbieden?
 • Genoeg taart, dank aan de vrijwilligers die gebakken hebben!
 • Heel vlot verlopen, mede dankzij spontane helpers op het moment zelf.
 • Fijn om te zien dat het schoolteam elk jaar met iets nieuw en ludiek het schooljaar inzet! 

Voorbereiding eetfestijn

 • Werklijst gaat nog rond, nog hulp nodig voor zaterdag o.a. voor ballonnen, en zondag om op te dienen, vrijdag namiddag sterke armen voor frigo’s nodig, ladder via Sylvie, 2 tuinslangen nodig voor spoelbakken(er zijn er genoeg)
 • Animatie Renée?
 • Aankleding zaal: werkjes door 5de en 1ste klas, dorstvlagjes, bamboestokjes of andere voor Juf Laura (1ste), 
 • Voor tombola: doorzichtige grote tonnen of manden, eitjes (100) nodig.
 • Pas opruimen na 16u, lijstje wie wat doet bij opkuis in lerarenlokaal, iedereen blijft tot alles opgeruimd is (ook nog naar school aflossen)

Werkgroep verkeer

 • Nog geen nieuws over medaille vorig jaar. 
 • Samen zitten met buurt, datum? Parkeren, veiligheid, fietsstraat, snelheidscontroles, zout strooien, wijkagent meer aanwezig
 • Fluo-actie, inschrijving OK, start na de herfstvakantie

Werkgroep schoolkrantje

Planning is OK, eerste voor herfstvakantie

50 tinten groen

 • speelplaatsvernieuwing (23/10)
 • drankje op einde

Meters en peters

 • Konijntjesklas: mama Wout Stautemas, Eva 
 • Poesjesklas: mama van Rachel, Rachel
 • Muisjesklas:?
 • Keverklas: mama van Juliette, Sophie
 • Vlinderklas: mama van Aldo, Renée
 • Bijtjesklas: mama van Eben, Joyce
 • 1A: mama van Emiel, Birthe
 • 1B: mama van Lars, Maartje 
 • 2 : mama van Lucas, Petra
 • 3A: mama van Pepijn, Maartje
 • 3B: mama van Hazel, Katleen
 • 4A: mama van Mattias, Mieke
 • 4B:?OK
 • 5A: mama van Sam, Eva
 • 5B: mama van Louis, Sophie
 • 6A:? 
 • 6B:? 
 • Gegevens ook aan OC doorgeven, communicatie via een aparte metergroep
 • Vooraf berichtje sturen naar ouders met vragen voor meter en peter

Schoolnieuws

 • Dag van de leerkracht
 • Sponsoring eetfestijn, zichtbaarheid, wat met extra zichtbaarheid mits kleine extra bijdrage? Fiks bedrag vanuit OC
 • Aandacht op eetfestijn voor overlijdens?
 • Margot zorgjuf Stopt op PJC, juf Eva nu fulltime, juf Veronique gezondheidsproblemen, lerarenplatform zoekt nog jonge leerkrachten voor binnen de scholengemeenschap, vrijwilliger refter tussen 12 en 13u
 • Leerlingenparlement van start gegaan 3de tot 6de over nieuwe speelplaats
 • Gymrapport wordt wel doorgenomen door ouders, is er nood aan oudercontact met sportleraar? Op aangeven van sportleraar zelf, belangrijke voorgeschiedenis van kind moet wel tot bij hen komen

Nieuws uit de schoolraad

Nog geen plaatsgevonden, moeten nog verkiezing georganiseerd worden, er is reeds een kandidaat maar ouders moeten nog akkoord geven (tegen januari).

Vragen aan de school

Geen vragen

Varia

Geen varia

Bedankt voor jullie aanwezigheid!

Reacties