Verslag vergadering 11 juni 2019Verslag vergadering oudercomité
11 juni 2019, 20u, in de leraarskamer
Aanwezig: Roeland, Cindy, Steve, Julie, Renée, Petra, Ann, dir. Kristof, juf Nathalie, meester Kristof, Samuel, Els, Maarten, Mieke, Annelies
Verontschuldigd:

1.     Goedkeuring agenda
Geen toevoegingen.
2.     Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen op vorig verslag.
3.     Financieel verslag

4.     Werkgroep feest
·       Evaluatie Eerste Communie
o   Positieve feedback van ouders , minder communicanten maar meer familie aanwezig: 142 personen.
o   Tickets voor drankjes in de kerk verdeeld, was handiger dan aan de poort.
o   Betere communicatie naar ouders die lentefeest hebben. Nu was het voor de meesten pas duidelijk na de mail dat ze ook mochten inschrijven voor de receptie. Communicatie best voor de paasvakantie voor volgend jaar. Alle kindjes kregen kaartje. Was welkom!
o   Genoeg helpers.
·       Voorbereiding kinder-bbq (27/6)
o   Goede reactie op oproep hulp. Ruim voldoende.
o   Alle bestellingen gebeuren door school. Brood mogelijk De Graeve (sponsoring) of andere (turks brood). Liefst vers brood! Brieks brood hoek?
o   Vraag naar korting ijsjes? Gezond alternatief: watermeloen,… Dit zou OC dan bekostigen. Wie kortingen ziet passeren mag dit doorgeven aan Mieke (info@pjcouders.be)
o   Planning: draaiboek maken van kinderBBQ.  Op voorhand tafel klaarmaken voor leerkrachten en genodigden.
·       Trekker feest: Jasmien geeft deze functie door. We zouden ze opdelen per activiteit aangezien er heel veel rond feest te doen is. Jasmien nam ook de functie van materiaalmeester waar, deze zal Ann Wierckx opnieuw opnemen.
·       Blik op eetfestijn 2019 (6/10)
o   Trekkers: Sylvie, Cindy, Steve. Draaiboek is klaar. Belangrijkste zaken regelde Mieke al (zaal, traiteur). Grote taken zoeken we nog mensen die dit willen trekken: aankleding zaal, animatie, tombola, desserthoek.
o   Renée zou aankleding zaal trekken, wie sluit hier graag bij aan? We bekijken nog een budget hiervoor.
o   Desserthoek: Mieke
o   Tombola: Sylvie, Cindy
o   Speelruimte:  zeker anders indelen dan vorig jaar, andere animatie
o   Ideeën animatie of special act: Balthazar Boma (via Els), Stephanie de Meulemeester (zangeres, mama van Victor),  speelbeesten, vzw wriemel (houten spellen, …), Filip Spelgezel (sponsoring?), Fairtrade: circusgroepje (via gemeente), Grime spinnenkoppen (zeer snel boeken) vrij podium? Sabam of billijke vergoeding? à ook hier budget bepalen, uiteraard zo weinig mogelijk zodat we zoveel mogelijk winst overhouden voor de school. à wie zou dit willen trekken? Ook andere ideeën (en prijzen!) zijn welkom.
o   Vrijdag overdag een 4-tal mensen die reeds materiaal ophalen, ’s avonds met een kleine groep reeds alle tafels klaarzetten en drank in frigo’s aanvullen. Eten wordt voorzien voor de helpers
o   Zaterdag een hele dag, zoals anders wordt er ’s middags soep en broodjes voorzien.
o   Eerste voorbereidende vergadering: 21 augustus, 19u30, plaats nog te bepalen à al wie wil graag meehelpt en meedenkt is hier welkom!!
5.     Werkgroep verkeer
·       Evaluatie zone 30 actie
o   Meenemen op info-avond!! Nu weinig respons, weinig stickers op de poster. Meer over spreken in de klas.
o   Begin en einde laten flitsen! Nu meerdere keren gevraagd, politie pas na de actie. Meer aandacht aan geven, pers bij halen.
o   Filmpje maken dat shockeert
o   Meer inzetten op parkeerprobleem, stappende kinderen-borden
o   Voetgangersexamen 4e lj wordt volgend jaar uitgewerkt indien voldoende leden in de werkgroep verkeer à wie graag wil aansluiten kan dit laten weten aan Mieke (info@pjcouders.be)
·       Fietsexamen (woe 26/06)
o   Op schema. Afprinten attesten in kleur.
o   Voldoende helpers.
6.     Werkgroep schoolkrantje
·       Juf Carolien interview.
·       24 juni druk, mee in de laatste week.
·       Karikaturen volgend jaar? Wordt besproken met de tekenaar of deze nog verder doet.
7.     Blik op volgend jaar
·       50 tinten groen:  23 oktober 2019. Speelplaats vernieuwing: groener en klimaatvriendelijker. Met weinig middelen en budget. Waar kunnen ouders helpen? (wie heeft welk materiaal en wie kan wat doen), hebben ook zelf preventieadviseurs, hulp en sturing vanuit de provincie. à in schoolkrant.
8.     Schoolnieuws
·       Klusjes: altijd eerste woensdag van de paasvakantie
·       Foto oudercomité à op bbq
·       School maximumfactuur.
·       Klassen net verdeeld, leerkrachten weten nu maandag welke kinderen ze zullen hebben, laatste week gaan de kinderen op bezoek in de nieuwe klas. Zorgkinderen worden eerste verdeeld, nadien de anderen (rekening houden met vriendjes, …)
·       3e kleuters worden aan nieuwe meters en peters (nu 4e lj, volgend jaar 5e lj)
·       Geen wissels qua leerkrachten, wel interne verdeling qua klaslokalen: volgend jaar 47 kdn in 6e lj, oplossing: Kristof en Annelies wisselen van klas (toekomst: extra verdiep op kleuterklas? Zo ook meer polyvalente ruimtes)
·       Info-avond: nieuwe zorgvisie klaar, duidelijker wie wanneer en voor wat moet gecontacteerd worden, uren voor nieuwe juf Margot.
·       Info rond digitaal ouderplatform, tonen hoe het moet, papier blijft altijd een keuze.
·       Afscheid van juf Jana (ter vervanging van juf Kim), juf Lore (ter vervanging van juf Sofie VT), Andreas, Siemen, Noortje. Te weinig uren om iedereen te houden.
·       Schoolbestuur: vraag naar full-time kinderverzorgster, nu 9u, graag 27u.
9.     Nieuws uit de schoolraad à 19/6
·       Els wordt vervangen door Roeland
·       Volgend jaar van 3 naar 2 vergaderingen (januari en juni)
·       Tim geeft zijn functie op, hiervoor zoeken we nog vervanging à verkiezingen voor januari à school organiseert.
·       Herman (vanuit school) gaat er ook uit: 2021 in samengaan met Broeders van Liefde.
·       3 pedagogische studiedagen, 2 dagen werken rond de vernieuwingen.
10.  Vragen aan de school
(ouders die algemene vragen hebben, kunnen deze hier stellen of op voorhand doorgeven aan ons. Ideeën en suggesties zijn ook steeds welkom)
·       Rode neuzen wordt volgend jaar getrokken door school, OC werkt mee. Geld is naar de caravan gegaan. Iedereen is een held! Psychologen gaan met 1 klas aan de slag.
·       Dankjewel voor de blog van de muisjesklas!
·       Meters en peters (ouder per klas): de instappers geraken hier niet bij. Meters en peters stellen zichzelf voor in de klas. Alle instappers gaan al verdeeld worden, ouders zullen vooraf al de info-avond krijgen. Instappers van na Hemelvaart blijven nog, de rest schuift door. Vragen of er vragen zijn voor het OC. Volgend jaar graag nauwere samenwerking met OC, in beide richtingen.
·       Lijst communie en vormsel: graag toch nog geven (eventueel zonder adres), we zorgen graag voor een kaartje. Bevragen aan de ouders of ze op de lijst mogen staan.
·       Rapport: traject evalueren, graag binnen 5 à 6 jaar naar een puntenloos systeem, nu leren om feedback te geven aan elkaar, over zichzelf. Rapport zal dus in de toekomst aangepast worden = project ‘van zaadje tot plant’.
·       Ouderplatform: inschrijvingen oudercontact zijn vlot verlopen, verlaagt de werklast voor de leerkrachten.
·       Tenten Wilgenstraat stockeren in onze bergruimte (zelf nog gebruiken laatste zondag augustus en met nieuwjaar). Kunnen in de oude berging! Maarten geeft deze info door aan de mensen van de Wilgenstraat.
·       Etentje dinsdag 26/06 in Brasserie De Middenstand voor OC-leden, helpende handen en leerkrachten: Renée, Ann, Samuel (?), Mieke, Julie, Sylvie, Sophie, Annelies. Wie gaat nog graag mee? Laten weten aan Mieke of Annelies (info@pjcouders.be)
11.  Varia
·       Praktisch: EHBO bij kinderen (wie kan dit geven?) Petra kent iemand. Kan een invulling zijn voor lezing/workshop volgend jaar.


Dank voor jouw aanwezigheid!

Reacties