Verslag vergadering 15 november 2018

Verslag:
§  Goedkeuring agenda: goedgekeurd.
§  Goedkeuring vorig verslag: goedgekeurd.
§                    GDPR à mail sturen naar alle leden!!
Elk lid heeft google form ingevuld. De excel hiervan staat ‘in the cloud’. Annelies zal nog email sturen naar alle leden voor de toestemming of deze excel binnen het OC kan gedeeld worden evenals een clausule moet ook nog op website gezet worden.
§  Financieel verslag
§  Werkgroep feest
      Evaluatie eetfestijn
      Surplus:
§  wachtrijen ok
§  zalm en vegetarisch en ballekes ok
§  steak te hard of te koud
§  Vol-au-vent: te waterig en te weinig kip
§  Groenten te rap op
      Traiteur volgend jaar ligt al vast: Peter = zelfde als vorig eetfestijn (2017)
      6e jaars:
§  vroeger beginnen of direct melden bij iemand van OC als ze zijn toegekomen
§  toezicht speelhoek: bord uithangen dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Speelhoek ook meer in hoeken indelen.
§  6es zouden ook opnieuw willen grimen
      Desserten:
§  Desserten best binnen vóór bepaald uur
      Afwas: 2e afwas zeker nodig (was niet geïnstalleerd dit jaar)
      Tapwagen: niet meer voorzien volgend jaar
      Bar: meer ruimte voorzien om met 5 mensen kunnen achterstaan voor frisdranken en bier
      Meer stoelen (50-tal).
      Beamer: andere plaats? Bv achter de dessert?
      Tombola:
§  elk tombolakaartje zou een prijs moeten hebben (bv een lolly...) en kaartjes moeten beter dooreen worden gehaald.
§  De meesten kochten 2 kaartjes.
§  Idee: ipv enveloppes... kindersurprise eitjes of ping pong ballen met nrs...
      Opruimtaken: meer op voorhand verdelen
      Nieuwe datum 2019: 6 Oktober 2019
      Voorbereiding kerstmarkt (14/12): Sylvie zal dit trekken
      Werkgroep school is volop bezig
      Kerstmarkt met kraampjes (MAF; school mag ze houden na de kerstmarkt)
      Op parking: 15.15-19.15h
      Hulp ouders voor opstellen kerststallen donderdag 13/12 vanaf 16h
      Per leerjaar worden met kosteloos materiaal zaken geknutseld om te verkopen
      Gescheiden kassa’s:
§  Bonnen voor verkoop aan standjes school – goede doel: zorgdorpen (vzw De Heide)
§  Jetonnen voor drank – doel: renovatie speelplaats; kassa aan de potloden + mss jeneverkot ernaast?
      Ideeën voor aan te bieden door OC: Gluhwein, chocomelk, hotdogs, soep met brood, pasta’s, wok met aardappelen en ajuin en spekjes, jenever, wafels of pannekoeken
      Na 19.15h enkel nog drank/eetstandjes van OC (overdekte kleuterspeelplaats)
§  Werkgroep verkeer
      PJC heeft “VSV bronzen medaille” verdiend vorig jaar
      “HelmOpFLuoTop-actie” wordt goed opgevolgd.
      Volgende week zou meester Bram een paar keer in de mascotte kruipen.
      Niet duidelijk voor sommige kleuters wat de bedoeling van de actie is.
      Blijkbaar in sommige klassen zien de kinderen niet dat de stickers worden geplakt?
      School heeft ook 2 banners gemaakt om de actie aan te kondigen (duur tot voor de krokusvakantie).
§  Werkgroep schoolkrantje
      Reacties 1e schoolkrantje (nieuw formaat)
      Meningen verdeeld: sommigen vinden het te klein, anderen ok
      Minder tekst
      Kleurplaten groter
      Samenkomen met de kinderen: mss wel weer invoeren
      Kinderen bevragen voor feedback
§  Voordracht gezonde voeding (27/11)
      Mailing school
      Concept meer uitschrijven (Els stuurt uitnodiging)
      Facebook nog eens delen (met info uitnodiging Els)
      Bar: 2 mensen – gezonde dranken (Julie zal de drankvoorraad ophalen)
§  Meters en peters
      Feedback Marijke: weinig respons (whatsapp groep, facebook)
      Oudercontact is nog eens gelegenheid om meter-peter voor te stellen

§  Schoolnieuws
      Rode neuzen school
                                                    i.     rode neuzen zijn besteld; de opbrengst zou kunnen worden terugverdiend door de school om te investeren in de kinderen
                                                   ii.     vraag school of er met de ouders nog een actie kan worden opgericht voor de rode neuzen.. Julie en Marleen zullen dit trekken (bv appels verkopen (neus en appel: €10) ofzo ’s avonds of woe nm). Els zal prijzen aan Mieke bezorgen voor de appels.
      Sint komt op 30 November 2018. Feest Sint is tot de 2e leerjaar. Iedereen krijgt mandarijen EN chocolade dit jaar.
      Doorlichting op vraag school over Room Katholieke Godsdienst: deze week kwamen ze met 5-6 inspecteurs. Uitkomst was zeer goed. Werkpunt: eucharistieviering: bekijken of het kan omgevormd worden naar een gezellige gebedsviering – school gaat in gesprek met de pastoor.
      29/11: start dactylocursus
      Werf: een week achterstand door wat ontslagen in bedrijf. Tegen eind Nov 18 moet gallerij die voor de toiletten staat klaar zijn. 19-21/12 zal er via  hundelgemsestwg naar de lagere klassen en naar de speelplaats moeten gestapt worden. Er zullen in die periode ook tijdelijke toiletten geplaatst worden.
      Werkgroep speelplaatsvernieuwing: vorige week eerste keer samengekomen (leerkrachten en aantal ouders).
§  Nieuws uit de schoolraad
      Vergadering was kort, vooral herhaling van vergadering van juni
      Nieuw: lerarenplatform (meester Bram en juf Eva)
      Nog geen verslag dus verdere updates zullen voor volgende keer zijn
§  Vragen aan de school
(ouders die algemene vragen hebben, kunnen deze hier stellen of op voorhand doorgeven aan ons. Ideeën en suggesties zijn ook steeds welkom)
      Sommige thema’s op kleuterschool waarvoor kleuters iets mogen meebrengen, graag vroeger aankondigen dan avond voordien.
      Hergebruik schoolmateriaal voor het jaar nadien (bv map, kleurpotloden, …) naar vb St-Michiels: sticker kleven op wat herbruikbaar is
      Pennen worden doorgegeven naar andere leerjaren, ander gerief wordt intensief gebruikt.
      Er is nog veel gerief zoals passers, latten enzo die op school blijven en worden hergebruikt in de andere jaren.
      OC nog een koekjesverkoop of taarten inrichten?
      Midden - eind schooljaar (want in Nov is er reeds de wijnverkoop); iedereen akkoord
      Liefst iets gezond: fruitpakketten, groentepakketten (en bv receptjes), havermoutkoeken
§  Varia
      Juf Margot zal tem Maart 12/36 werken wegen nieuwe functie in hogeschool. Er is voor de overige uren een nieuwe juf, Lien, gestart. Juf Lien zal hier op dinsdag en vrijdag en op donderdagnm zijn.


Volgende vergadering: 21 januari 2019

Allen van harte welkom!

Reacties