Verslag vergadering oudercomité maandag 12 maart 2018 – 20u


1.      Dagorde:
    A: Welkom
·       Verwelkoming door voorzitter. (aanwezig/verontschuldigd)
Verontschuldigd: Sophie, dir. Kristof, juf Els, Joyce,
Aanwezig: Jasmien, Mieke, Juf Veronique , meester Bram, Veerle, juf Anja, Julie, Roeland, Samuel, Ann, Annelies, Ann
·       Goedkeuring dagorde
·       Goedkeuring verslag vorige vergadering 16/01/2018
·       Kasverslag

B: Evaluatie voorbije activiteiten
o   Grootouderfeest 21/02 (Mieke)
Voldoende mensen, goede groep, 9 mensen geholpen, zeker 9 mensen nodig. Controle tussen eerste en tweede groep moet beter gebeuren. Ook al is het via een kleurencode.
Gootouders willen graag naar binnen, als er dan te weinig in eerste groep zitten, maar dan te veel in tweede groep moeten de mensen langer wachten, grootouders hebben weinig geduld.
De twee schiften volgen iets te snel op elkaar.
Er zitten veel ouders tussen de grootouders, wat zeer jammer is. School heeft dit liever niet, ouders die het vragen wordt verteld dat ze niet welkom zijn, dan is het vooral voor die ouders dat het dan heel jammer is dat bepaalde ouders wel afkomen zonder het te vragen.
Er is altijd een oma/mama van de juffen die de kindjes die niemand hebben begeleiden.
Kinderen zelf iets laten doen is niet elk jaar mogelijk, dit is te stresserend.
Vraag naar de juffen om het in toekomst duidelijker op uitnodiging te plaatsen

o   Voordrachtavond 27/02 met Michael Portsky, “Veerkracht”
Volgens de lijst waren er 69 personen aanwezig.
Enorm veel positieve reacties gekregen. Voornamelijk positief, sommige mensen hadden misschien iets anders verwacht.
Evaluatie:     gemiddelde
algemeen    8,62
accommodatie    8,28
spreekstijl    9,30
Tijd voor Vragen    4,63
Uitnodiging    8,72
inhoud    8,53
voldoende voorbeelden    9,07
Documenten om mee te nemen achteraf    6,78
Extra opmerkingen: duidelijker tijd van vragen doorgeven aan de luisteraars,
Extra nood aan sprekers:
- Stress bij jonge kinderen
- Zelfontplooiing
- Time management
Wij gaven een cadeaubon van 50 euro standaard boekhandel.

Platform gemeente uitgewerkt, 2*per jaar kan een oudercomité een toelage van max. 250euro aanvragen dit om de kosten voor spreker of material te bekostigen. 
Met terugwerkende kracht kunnen we nu toch een factuur doorsturen naar het gemeente. We zullen dit ook doen, de spreker zal ipv 350 euro een factuur van 250 euro naar ons doorsturen.
Rekeningnummer werd al doorgegeven.

§  Kort overleg gehad met Catherine Tytgadt, (van een vorige voordrachtavond, omgaan met stress bij kinderen)
Zij heeft vorig jaar een voordrachtavond over gezonde voeding “Gemakkelijk Gezond opVOEDEN” gegeven in samenwerking met Joke De wulf (Psychologe en gezondheidscoach) en een dokter Amal. Dit was een voordrachtavond met interactie, Els heeft overleg gevraagd om te zien of dit kan gepland worden op PJC voor volgend schooljaar. Datum voor oveleg wordt aan bestuur doorgstuurd, kijken met enkele mensen om eens te luisteren hoe dit zou kunnen uitgewerkt worden.
Mogelijk zonder dokter Amal omdat deze zeer weinig tijd heeft om dit te kunnen inplannen.

C: Komende activiteiten
o   Eerste communie 06/05: aantal, formule, helpers…
§  Aantal communicanten nog niet duidelijk, wordt nagevraagd
§  Uur van de mis is nog niet duidelijk, wordt nagevraagd
§  Indien zoals vorige jaar, ouders en communicanten gratis, familie is welkom mits betaling van 5€ / volwassenen. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Formule behouden? Formule met betalen is er gekomen omdat met hele familie het te duur zou worden.
Groentjes, cava,
zou het haalbaar zijn om ook toastjes te doen? Quiche?
of eventueel uitbreiden van tappenades.
Vorig jaar cupcake gekregen van een ouder, maar het waren er zeer weinig, eventueel als dit weer gebeurd dit geven aan de communicanten. 
§  Zijn er mensen van het oudercomité/leerkrachten die een communicant hebben? Wendy, Sofie, Caroline, William, 
§  Ieder jaar wordt de vraag open getrokken wat doen we met de kinderen die een lentefeest geven?
Moet worden nagevraagd bij dir. Kristof. Is het niet uw kind er nog eens extra op wijzen dat ze niet hun communie doen.
Opentrekken, ouders en kinderen lentefeest gratis gaan er meer kinderen komen.
Het blijft een feest voor eerste communicanten, eventueel niet eerste communicanten ook uitnodigen maar dan wel laten 5 euro betalen per volwassenen die komt. Wat met kindjes die blijven zitten zijn, worden deze uitgenodigd? Want zij zijn wel in de mis, en lezen soms wel iets voor, maar zijn zij uitgenodigd?
§  Indien voldoende helpers denken we er aan ook toastjes te voorzien of quiches… wat denken jullie.
§  4 tenten van gemeente aangevraagd.
§  Wie kan helpen ?: Roeland? Annelies? Mieke, Ann, Veerle, Sofie, Els? Jasmien eventueel voor opzet  tot 10.30 uur

o   Schoolfeest 16/06: omkadering en invulling door OC, helpers…
§  Juf. Veronique, kan je nog even kaderen wat zoal verder besproken werd.
Start op 9 mei talentendag, daarna workshops naar schoolfeest toe.
§  14 mei, 22 mei, 1 juni, 7 juni,
15 juni einde, klaarzetten workshops,
Er wordt nog een plan opgemaakt met welke locaties er gebruikt zullen worden,
Buiten gaat er gesport worden, er gaan binnen ook activitieten zijn, er zullen plaatjes zijn om voor OC kleine gezellige kraampjes zijn.
Voorbereiding, plan maken voor OC, voor School, uiteindelijk gebruiken voor de ouders. Eventueel opvoorhand meegeven in de map met de kindjes
alle leerkrachten zijn tussen 14 en 17u bezig in de workshops vanaf 18 uur zijn zij vrij om mee te helpen op de BBQ.
Tijdens de workschops nog ruimte geven aan de kinderen om te genieten en te consumeren. (4werkmomenten, waar ook iets getoond wordt en iets gedaan wordt. Twee sessies de helft van de kinderen houden en de andere helft vrij laten)
Kinderen zijn al verdeeld, elke workshops is van leerkracht afhankelijk, en naargelang welke workshops het over gaat.
§  Toneel, dans, muziek, sport, schilderen, kleien, modesmink, constructies, koken, knutselen en tekenen…
§  Kleding die wordt gedragen door leerkrachten en oc helpers
jeans broek(short, rok,...),  witte t-shirt, linten met logo school of OC naam erop, achteraan eventueel talent erop zetten, en dan nog hoed met een groene lint (29 leerkrachten, en dan nog OC)
§  Catering in de namiddag: popcorn, muffins en donuts (halen en verkopen), ijsjes namiddag( eventueel ook s’avonds na de bbq, nakijken of de ijskar terug kan langs komen en hoel lang wil blijven staan, verschillende mensen contacteren)
Pannenkoeken ( Annelies kent iemand die dat graag doet, op grote plaat, iemand te voorzien die dan extra deeg kan aanmaken) Iets gezond, eventueel samenwerken met de workshops. 
Coctailbar en bar met alle dranken
Vraag schoolteam voor de bar waar we rondom konden staan?
Tenten en materiaal gemeente werd bevestigd (10 tenten van 3x6, 200stoelen, 40 tafels van 0,75x220, 4 lichtslingers van 33m en dreupelkot)
§  Catering van de bbq door Surplus+ catering met 3prijscategoriëen
Volwassen 14€ (400gr.vlees: saté, worst, kip)
Kind groot 8€ (2 stukken vlees: nl. worst en kip)
Kind klein 5€ (1 stuks vlees: nl. worst) (ouders kiezen wie kind groot en kind klein is)
vegetarisch mogelijk,
+ groentenbuffet, sausen warm en koud, aardappelsla, pastasla, brood.
Vele helpende handen nodig voor opbouw en dag zelf in de namiddag voor de eetstandjes en ’s avonds voor bar en afbraak.
Besproken op teamvergadering, takenlijst met kort shiften na 17u30 ook met leerkrachten. Ook handig als er enkele garçons zijn. We zullen een werklijst maken met beperkte tijd per werknemer, iedereen moet mee kunnen genieten, vermoedelijke ploeg van eetfestijn.
Juf Sofie trouwt die dag. Op trouw voor Wet gaan ze wel met kindjes naar gemeentehuis. Kleuterleidsters zullen s'avonds vertrekken
§  Uitzetten van de speelplaats en parking op kaart voor de verschillende standen workshops + catering als doel:
-          ruimtelijk planning
-          voorbereidende planning voor de helpers
-          dagplanning voor de ouders, waar is alles te doen / vinden.

D: Nieuws vanuit de werkgroepen
o   Schoolkrantje: team – invulling – karikaturen … (Sophie, Natasia)
§  Nieuw persoon gevonden die de komende karikaturen wil tekenen, Philippe Bossens. Hij is op school geweest en heeft gesprek gehad met juf Nathalie en juf Marijke voor de 2 komende krantjes.
§  Verloning vraagt hij via een cd of boekenbon, op einde van het jaar te overhandigen. Welk bedrag plaatsen we hierop? Idem vroeger zou 50€ zijn per tekening.( 25 school, 25 OC)
§  Vervoeging in het team schoolkrantje, Grote oproep er zijn hier echt nog mensen nodig, Nu Natasia, Sofie, Veerle en Els maar Els en Veerle willen dit eigenlijk afbouwen naar volgend schooljaar.…
§  Maar uur en half werken met kinderen, daarna is het nog de werkgroep die de rest doet.
§  Vraag aan schoolteam naar materiaal/input voor achterpagina, dit is een pagina met materiaal naar ouders toe, vb pedagogische uitwerken van talentendag,… als we een bundel zou hebben met materiaal waaruit we kunnen halen zou makkelijkste zijn.

o   Verkeer: fietsexamen 6des van start?(Mieke, Wendy)
brief naar kindjes verstuurd
o   Feest:
§  traiteur keuze eetfestijn 07/10…. offerte aangevraagd en wordt bekeken met surplus+ catering.
§  Traiteur Peter is niet meer vrij.

E: Day to Day
·       Vragen aan de school: door aanwezigen of ontvangen via ouders.
·       Info van de school:
o   Verslag Schoolraad van 01/03
prioriteiten 2017 tot 2020;
1) 5 grote pijlers: Concrete doelstellingen
· Nieuw leerplan Zill verkennen.
o Woordenschat verkennen, achterliggende visie en basispijlers
o Agenda-gebruik aanpassen, doelen beperken en komen tot kerndoelen die in de focus staan.
o Zelfstandig of in groep uitproberen van enkele didactische arrangementen.
§ Volgend schooljaar zal hierover naar ouders toe geïnformeerd worden.
§ Momenteel wordt hierover met de 5 scholen samen overlegd.
§ Iedere school heeft toch zijn eigen tempo… stapsgewijs zal PJC al de komende schooljaren aan de slag gaan 2019…2020…
· Media en ICT gebruik stimuleren doorgeen de volledige school.
o ICT integreren en implementeren in de klas
o Projectmatig verkennen van de media-wereld en ICT-wereld.
§ Door Geert Kint, 1 week technische ondersteuning en de andere week begeleiding.
· Zorg herwerken en uitdiepen doorheen de volledige school, visie uitschrijven.
o Zorg in de klas differentiatie naar boven en beneden.
o Kinderen leren samenwerken op een correcte manier.
o LVS systeem op punt zetten.
o Kinderen meer laten bewegen.
§ Nu zorg tot het derde leerjaar, maar volgend jaar wordt toch bekeken of dit kan worden doorgetrokken naar de hogere jaren.
§ Zorg gebeurt nu in de klas, de kinderen worden niet meer uit de klas gehaald.
§ 3-4 co-teaching
§ 5-6 pré-teaching, vb. bij moeilijkheden met wiskunde worden deze leerlingen al voorbereid naar de nieuwe leerstof.
· Vernieuwde pestactieplan implementeren.
o Speelplaatswerking verder uitwerken en verdiepen
o Sociale vaardigheden versterken en herstelgericht werken.
Vb. werk- knutselhoeken, rusthoeken…
o Focus op klasafspraken en schoolregels.
· Nederlands, het taalbeleid op school onder de loep nemen en aanpassen aan de hedendaagse tendensen.
o Leesniveau, maar vooral leesplezier bevorderen. (kwartier lezen op ma-di-vr)
o Taalbeleid m.b.t. anderstalige nieuwkomers verkennen.

2) Leerlingenaantallen op 1 februari 2018 en prognoses naar volgend schooljaar.
Mogelijke gevolgen voor ambt Co.dir. en directeur.
Totaal 355 leerlingen waarvan als volgt de verdeling kleuter en lager:
· Kleuters: 112 kleuters (vorig jaar: 123) komt neer op een aantal lestijden minder, dit nog steeds ten gevolge van het inschrijvingsjaar 2012 …
· Lager: totaal 243 leerlingen (vorig jaar: 237)
· Het totaal voor de scholengroep komt op 1796 lln. (indien 1800, heeft recht op voltijds co-dir en centraal secretariaat) Wat gevolg heeft dat er geen voltijdse codi mogelijk is, nu wordt een 1/2tijdse bijgekocht, maar zou erop neer komen dat een voltijds zou moeten worden bijgekocht! Deze week is hierover overleg. Dit is een tussenperiode naar 2020 waar uiteindelijke BOS van toepassing zal zijn. Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS).
Maar hierover zal waarschijnlijk na de paasvakantie worden gecommuniceerde naar de ouders toe.

3) Instroom van de kleuters/ inschrijvingen kind in lager en kleuter.
· Inschrijvingen geboortejaar 2016 gaat van start op 06/03.
o Nu zij er 14 geplande inschrijvingen, waarvan 13 broers en zussen en 1 kindje personeel.
o 20 ouders kwamen op verkennend gesprek op school.
o Overleg in gemeente i.v.m. met online inschrijvingstool voor alle scholen van Merelbeke. Dit vanaf volgend schooljaar. Moet nog gestemd worden in de gemeenteraad.
4) Capaciteiten bepalen schooljaar 2018-2019
· Capaciteitsbepaling wordt behouden op 40/kleuterklas en blijft in de lagere school 48/ lagere schoolklas.
Naar volgend schooljaar wordt nagedacht of kleuteraantal wordt opgetrokken naar 45/klas.
Om zodoende misschien probleem 2012 te kunnen oplossen.
5) Toestand van de gebouwen.
· Toiletten lager.
De aanbesteding is gebeurd, wie er als eerste uit kwam wordt nu door de architect gecontroleerd, daar verschil met de 2° zeer gering is en de school al goede ervaring heeft met de 2° aannemer en de eerste niet kent. (Kijken of alle pasten correct werden ingevuld).
Hopelijk kunnen de eerste gesprekken en bezoek van de aannemer al door gaan in de paasvakantie.
De plannen worden bekeken.
6) 5 jaarlijkse enquête welbevinden werk/leerlingen/ouders
· Om de 5 jaar enquête welbevinden op het werk afgenomen bij schoolteam. Wordt geëvalueerd.
· Enquête welbevinden van de leerlingen op school is uitgevoerd. Wordt per klas bekeken en besproken en ook doorgestuurd naar de ouders.
· Enquête welbevinden van de ouders staat nog open tot 09/03, resultaat zal ook na verwerking worden doorgestuurd. Werkpunten worden opgelijst … hoe pakken we dit aan, wat doen we ermee.
7) Evaluatiegesprekken met schoolteam.
· Sommige leerkrachten willen wel eens voor een andere klas staan, andere niet.
·Leerkrachten die altijd op sneeuwklas gaan, combineerbaar met gezinsleven?
· Juf Els komt terug op 12 maart en zal ½ tijds in 4° leerjaar staan met juf Laura.
· Juf Laura gaat naar eerste leerjaar ½tijds en ½ tijds met juf Mariska.
· Volgend schooljaar komt juf Laura voltijds in eerste leerjaar samen met juf Wendy

·       Varia:
o   fietspool naar vlerkbos
brief wordt gecontroleerd zodat deze kan doorgestuurd worden naar de kinderen
o   verkiezingen, kandidatuur voor nieuw bestuur indienen…
wij hadden graag alle kandidaturen voor het bestuur oc binnen gekregen per mail of brief tegen volgende bestuursvergadering van 17/05, OC vergadering van 28/05 wordt bestuur gestemd indien meerdere kandidaten en bekend gemaakt.
Bestuur bestaat uit:
·       De voorzit(s)ter: hij (zij) bestuurt het oudercomité, leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt het oudercomité
·       De ondervoorzit(s)ter: hij (zij) helpt de voorzitter bij het besturen van het oudercomité en vervangt hem (haar) bij diens afwezigheid.
·       De penningmeester(es): hij (zij) houdt het kasboek bij met de verantwoording van inkomsten en uitgaven.
·       De secretaris(esse): hij (zij) verwittigt de leden over de datum van de vergaderingen, stelt het verslag op en verstuurt het aan de leden van het comité en het onderwijzend personeel
·       De hulpsecretaris(esse): hij (zij) vervangt de secretaris indien nodig en fungeert tevens als public relations van het comité.
·       De materiaalmeester(es): hij (zij) beheert alle eigendommen van het oudercomité, en doet nodige aankopen voor events.

o   planning van een extra slotvergadering?
Uittreden bestuur en aantrede nieuw bestuur hadden we graag in een extra te plannen vergadering gedaan op het einde van het schooljaar.
Met korte evaluatie over schoolfeest en indien al nodig over eetfestijn.
Vb. week van 18-19/06 of 25-26 of 27/06
Moeten leerkrachten aanwezig zijn? Staat niet in schema van leerkrachten.
Datum wordt vastgelegd op dinsdag 19/6/18

Els had ook graag een BBQ georganiseerd voor het oc-leden als einde van het werkjaar en einde van bestuursploeg? Na overleg vastgelegd eerste weekend vd vakantie op zaterdag 30/06, iedereen brengt iets mee van slaatje … of dessert, Drank word taangeboden door Els, vlees wordt aangekocht.

Logo KnipoogJPG

Reacties