Verslag vergadering oudercomité dinsdag 19-06-2018 – 20u


1.      Dagorde:
    A: Welkom
·       Verwelkoming door voorzitter. (aanwezig/verontschuldigd)
·       Goedkeuring dagorde: ontvangen
·       Goedkeuring verslag vorige vergadering:
o   Mieke en Annelies zouden samen als voorzitter willen doorgaan in plaats van voorzitter/ondervoorzitter
o   Functie ‘ondervoorzitter’ komt dan opnieuw open en kan nog worden ingevuld. Mieke en Annelies zullen nog eens polsen met Sylvie welke functie ze wil invullen.
o   Julie zou toch, mits hulp, penningmeester willen zijn.
o   Finale beslissingen moet tegen ½ augustus ten laatste naar Kristof worden gecommuniceerd.
·       Kasverslag:
o   Evaluatie schoolfeest

ð Kan winst gebruikt worden door school?
o   Er werd een podium en beamer aangekocht door de school. Bijvoorbeeld hulp van oudercomité hiervoor zou welkom zijn.
o   Alle kinderen zullen volgend jaar 3 keer een halve dag MAF jogameditatie krijgen. €8 zal hiervoor worden voorzien op de maximumfactuur maar er is meer nodig dus hulp oudercomité zou hier ook welkom zijn.


B: Evaluatie voorbije activiteiten
o   Schoolfeest 16/06
§  Fluut glazen: waren vuil geleverd en moesten grotendeels worden afgewassen
§  Frigo’s: één met verkeerd deksel geleverd
§  Brouwer: hebben geen transportkosten aangerekend, geen frigo’s en bar element.
§  Traiteur:
·       kip en saté was bij sommigen te hard echter velen anderen vonden alles ok
·       bediening was heel vlot
·       vegetarisch: er waren 2 stukken per persoon voorzien echter door laatste inschrijving de ochtend van het schoolfeest, hadden ze niet genoeg mee. Veerle is bij Colruyt om twee extra stuks gegaan. Op factuur heeft de traiteur één vegetarisch minder aangerekend als compensatie.
·       Lessons learned voor eetfestijn: minder bediening vragen om zo factuur te doen zakken. Menukeuze nog te overleggen.
§  Veel voorbereidingen en werk vooraf en op de dag zelf. Voldoening is groot van zeer geslaagd schoolfeest.
§  Feedback Juf Anja en Mr William: dankzij BBQ was het schoolfeest nog meer af.
§  Schoolfeest was gezellig chaotisch.
§  Enkele minpunten:
·       Ouders waren aanwezig aan de kant van de parking en kinderen hebben ondertussen ondeugende dingen gedaan op de speelplaats. Er waren uitwerpselen aan de muren van de toiletten, fietsen in de gangen en fietsen kapot, ... Tips voor volgende keer: extra taak ‘toezicht’  + EHBO post.
·       Glazen, eten, etc... was overal te vinden. Zou helpen als iedereen wat opruimt.

C: Komende activiteiten
o   Eerste schooldag
§  Koffie zoals elk jaar
§  Alle kinderen zullen ‘elk’ op zoek gaan naar hun klas en klasgenootjes
o   Infoavonden
§  Iedereen start in de refter en daarna verder in de klas om dan terug in de refter te eindigen (dus niet meer ‘snel’ in de klassen)
§  Gelijk elk jaar: vernieuwingen meegeven + prioriteiten voor schooljaar + vernieuwingen in zorg
§  Peuters, 1e kleuters, 2-3e kleuters, 1e leerjaar: informeel moment (ouders en kinderen) woe 29/8
§  Andere leerjaren: dinsdag 11/9 (1-2-3)en vrijdag 13/9 (4-5-6)
§  CLB: allemaal nieuwe mensen (behalve Maxime)
§  Graag op info avonden ook een moment om oudercomité voor te stellen + uitleg geven van concept van meters/peters in elke klas
o   Eetfestijn
§  Zondag 7 oktober 18
§  Bierhallen hebben ook offerte doorgestuurd


D: Nieuws vanuit de werkgroepen
o   Schoolkrantje: planning 2018-2019
§  Interview juf Annelies: Kristof H zal aan Kristof B vragen om het nog dit jaar af te nemen
§  Karikaturist zal volgend jaar ook de tekeningen maken
o   Verkeer:
§  Fietsexamen: alles op schema
§  Agenten zijn nu ok
§  De laatste twee weken: agenten bezig foutparkeerders aan te pakken.
o   Feest:
§  Kinder bbq: extra voor helpers: 11 volw en 4 oudleerlingen
E: Day to Day
·       Vragen aan de school:
o   Mails van school nr OC: best alleen nr voorzit(s)ter sturen en die zal ze dan beantwoorden of doorsturen.
·       Info van de school:
o   Schoolraad pas op 21/06
o   Vrijdag 29/06: 10.45h: graag hulp OC om samen met de leerkrachten drankje en brownies uit te delen na afscheid Mr Johan in turnzaal.
o   Toiletten worden vernieuwd, start in de zomer 2018.
o   Muur tussen grote en kleine speelplaats gaat eruit en er komt een grote nieuwe overkapping. In de winter zullen tenten moeten voorzien worden om te overbruggen.
o   Screens voor klassen aan de Zuidkant: Offertes werden opgevraagd. Dit werd voor dit jaar uit budget gehaald. Zal voor ander boekjaar zijn.
o   Nieuw ZILL leerplan: start Sep 2019. ZILL leerplan kernteam = 5 leerkrachten; 1 per graad: Marijke, Sofie V, Kristof H, Evelien, Kristof B. Dit kernteam krijgt momenteel opleidingen hierin. Volgend jaar zullen ouders hier meer worden over ingelicht.

·       Varia:
o   Tip: best maar standaard kanalen kiezen voor inschrijvingen etc te doen. (inschrijvingstrookjes via school of info@pjcouders.be
o   Nieuwe statuten tegen vergadering van Sep 18 die moeten worden getekend door 3 mensen van nieuwe bestuur.
o   Brief GDPR voor leden OC opgemaakt door Els + to do: privacybeleid.
o   Mailingadressen moeten in Sep 18 worden aangepast. Tim en Els hebben de paswoorden. Voorzitsters zullen contact opnemen. Joël Depaepe is papa nieuwe instapper die William zal helpen bij website. Mss idee dat hij OC ook zou kunnen helpen met blog?
o   Bedanking leden die school verlaten en afscheidswoordje uittredende bestuursleden en verantwoordelijk werkgroep feest.
§  Alain, bedankt voor de hulp in de verschillende activiteiten en aanwezigheid op vergaderingen.
§  Els bedankt iedereen voor de jaren van samenwerking en het vertrouwen die ze kreeg van de leden en schoolteam. In die 5 jaar is er samen met de bestuurleden een heel traject afgelegd (Philippe, Ruth, Maarten en Roeland die er van de eerste dag bij waren en Veerle die gedurende de 5 jaar een sterke rechterhand was.) “Het was aangenaam samenwerken, ik zal het missen en nu is er tijd om aan een nieuwe project te werken en uit te bouwen.” Ze zal zeker nog meehelpen met het OC waar nodig tijdens schooljaar 2018*2019.
§  Roeland, gekend als doener en niet echt als prater, zal zich wel blijven inzetten volgend jaar, echter op ander level. Dit is dus geen afscheid. “Ik zou ons graag ook een pluim toekennen aan onszelf om ons steeds te blijven in te zetten in onze ‘weinige’ vrije tijd die er is. Oudercomité brengt geld in laadje voor school maar is vooral ook fun.”
§  Ann was aangenaam verrast zaterdag dat ze werd aangesproken en bedankt. Ondanks dat ze niet meer in het bestuur zal zitten, zal ze wel nog actief zijn in het oudercomité.
§  Veerle heeft zich altijd geamuseerd en er ook veel vriendschappen aan overgehouden. Ze vond ook dat bepaalde investeringen door het oudercomité een enorme return gaven om het iedereen comfortabeler te maken. Ook de lezingen die er zijn geweest, waren één van de vele mooie nieuwe zaken die erbij zijn gekomen. “Jullie kunnen ook zeker nog op mij rekenen.”
§  Tenslotte hebben Annelies en Mieke ook op hun eigen manier de uittredende leden bedankt met een woord en geschenk.

Reacties