Verslag vergadering oudercomité woensdag 16/01/2018 – 20u

1.     Verwelkoming door voorzitter
Extra welkom voor Steve en Cindy die komen kijken hoe alles in zijn werk gaat.

2.     Goedkeuring dagorde: geen toevoegingen, behalve correctie van de foutieve datum ;-)

3.     Goedkeuring verslag vorige vergadering: geen bemerkingen

4.     Kasverslag

5.     Evaluatie voorbije activiteiten
a.       Voordracht Ann Michiels
Alles is vlot verlopen. De voordracht over hoog sensitieve kinderen werd zeer positief ervaren. Een geslaagde avond
Opmerkingen mee te nemen naar volgend jaar:
·       Invulstrookje voorzien op einde van avond, zodat we als OC een overzicht hadden wat alle mensen er van vonden.


6.     Komende activiteiten
a.       Grootouderfeest 21 februari
Voorbereiding gebeurd voornamelijk door leerkrachten,
OC schrijft een mail naar de helpende handen
Formule is dezelfde als de vorige jaren
School zorgt voor de sterke drank die geschonken wordt die ochtend.
Probleem met koffiemachine. Probleem dient opgelost te worden voor het grootouderfeest. Vader van Sylvie zal dit bekijken.  Indien dit niet lukt wordt er gekeken om de herstelling bij de oorspronkelijke firma te laten uitvoeren.
Eventueel kijken voor een dubbele draad 5-polig en 3-polig zodat de koffiezet ook op schoolfeest kan gebruikt worden. Een wisselaar aan het toestel installeren indien mogelijk.
Dag ervoor zal OC de tafels klaarzetten (2 a 3 pers.), dag zelf zijn de helpende handen nodig om dranken uit te schenken.

b.      Voordrachtavond 27 februari

Voordracht gaat over Veerkracht, het palliatieve pallet en stress, fit in je hoofd.
Navraag of we al dan niet samenwerken met de gezinsbond en het sociaal huis?
Kunnen we net als vorige keer gebruik maken van het platform van het sociaal huis?
Indien we samenwerken met gezinsbond en sociaal huis vraagt de gastspreker een bijdrage, als we enkel van school uit organiseren doet de spreker het gratis.

Uitnodiging reeds meegeven met schoolkrantje (krokusvakantie), zodat ouders van onze school voorrang krijgen op ouders van andere scholen. Het zou jammer zijn als we ouders van onze school moeten weigeren omdat er meer mensen die niet met school verbonden zijn voorrang krijgen. Week na schoolkrantje wordt uitnodiging naar alle ouders van alle scholen verzonden.

Drank: Cola, water, witte wijn, rode wijn, PJOC; prijs dezelfde 1 euro voor frisdrank en 2 euro voor alcoholiche drank
Voorstel van dir. Kristof om mogelijkheid aan te bieden om PJOC-briefjes te leggen zodat geinteresseerden PJOC kunnen bestellen/ kopen voor thuis.

Klaarzetten: 6e leerjaar zal dit doen net zoals bij de vorige voordrachtavond
                           OC werkt af,  met frigo, bartafel,…. Er is geen podium nodig

Materiaal: beamer en scherm, alsook draadloze microfoon zijn aanwezig. Er is ook een mogelijkheid het wit bord te gebruiken.

Evaluatieformulier aanmaken è Annelies maakt dit op

c.       Schoolfeest 16/6/18
School organiseert in de namiddag workshops rond ……??
Elke workshop duurt 40 minuten, met telkens nog 20 minuten tijd om tussendoor rond te lopen. Workshops lopen van 14 uur tot 17 uur.
School vraag aan OC volgende:
1: Kunnen jullie leuk item voorzien waardoor medewerkers duidelijk zichtbaar zijn
             OC denkt hier ng over na, eventueel een kleur dat centraal zal staan
2: Kunnen julie tijdens de workschops drank voorzien, eventueel hapjes
             OC bekijkt dit
3: Kunnen julie BBQ voorzien s’avonds (zoals op familiedag vorig jaar).
             OC zal hier voor zorgen:
Traiteur: voorstel  traiteur Van Heule ( oude antwerpse steenweg) anders kijken we bij Peter  zoals voor eetfestijn, offertes worden aangevraagd door Veerle en Jasmien
             School hoeft niet perse te verdienen aan het schoolfeest, break-even zou ideaal zijn.
             Cindy kijkt voor frigo’s en Taps’s
             Tap vorig jaar; was leuk zicht maar niet praktisch, een alternatief zoeken zal nodig zijn,
Er wordt geschat op ongeveer 400 personen die zouden komen BBQ’en, 300 volwassenen, 100 kinderen (hok !!)
Te voorzien; tenen, tap, tafels, stoelen, bestek, traiteur,…
Plaats voor BBQ?
Leekrachten gebruiken turnzaal en refter, ook speelplaats wordt deels gebruikt voor de workschops en zullen pas vrij komen rond 17 uur.
Optie om een tent te plaatsen op de parking; een grote tent huren, of enkele kleine tenten via Gemeente, Waterstraat en Wilgenstraat
Materiaal kan gehuurd worden via de gemeente


7.     Nieuws vanuit de werkgroepen
a.       Werkgroep feest:
§  Eetfestijn 2018_1019: verkiezingen op 14 oktober 2018 waardoor gemeente de zaal niet vrij wil geven op 6-7 oktober. We proberen nog een laatste keer via Els om toch dit weekend ons jaarlijks eetfestijn te voorzien.
§  Andere opties: 3e weekend september, school kan zich hier in vinden, OC vraagt zich af of alles wel op tijd kan doorgegeven worden.
Datum voor eetfestijn in september zou duidelijk gecommuniceerd moeten worden met ouders einde van schooljaar, en ook al eens in mail die door dir. Kristof in augustus verstuurd wordt.
Hoe met traiteur, reserveringen, allerlei,….???
Tombola zou dan al veel eerder opgehaald moeten worden, eind augustus zou de rondgang moeten gebeuren.
Andere optie is februari.

b.      Werkgroep Verkeer
§  Actie Helm Op Fluo Top lopende, telling eind januari.
§  Datum voorzien in maart voor infoavond fietsexamen 6e leerjaar.
§  Foto’s met mascotte voor fluoactie: meester Maarten, Bram?
§  Loopfietsexamen: eventuele uitwerking via juf Evelien.
§  Vraag vanuit OC: is het mogelijk om de straat van school éénrichtingsverkeer te maken, of fietsstraat te maken? OC neemt dit op en gaat in gesprek met politie. In verleden werd dit door de bewoners van de straat niet altijd positief opgenomen, eventueel enquete doen in de straat, eventueel  een snelheidsbord laten plaatsen.
§  Misschien wordt in de komende maanden/ jaren het voetgangersexamen voor het 4e leerjaar uitgewerkt.

c.      Werkgroep Schoolkrant:
§  De volgende schoolkrant wordt zaterdag 27 januari gemaakt door de kinderen van het 4e leerjaar
§  Juf Nathalie wordt geïnterviewd ipv juf Krista voor de paaskrant.
§  Els blijft karikatuur maken voor dit schooljaar, via foto en interview, er wordt nog steeds gezocht naar een vervanger hiervoor die dit wil doen binnen de maten van het mogelijke, Dir. Kristof stuurt via facebook en weeknieuws nog eens een vraag naar de ouders of er daar iemand is die dit eventueel ziet zitten.

8.     Info van de school
·       Deze week voor de 2e keer “speelplaats in de kijker” bijscholing
Er worden 2 werkgroepen opgericht, een voor de kleuters en een voor de lagere school
Er worden inde komende vakanties enkele klusjesdagen voorzien, De 3 speelplaatsen zullen worden opgedeeld in verschillende zones; fantasiespel, time out, constructie,…
Dit jaar werd de speeltoren al opgeknapt, maar binnen 2 a 3 jaar zal deze toch aan vernieuwing toe zijn, tegen dan zou er ook al een duidelijk zicht moeten zijn over hoe de vernieuwde speelplaats er moet gaan uitzien Het zou zonde zijn om nu iets te doen wat dan later voor niets blijkt geweest te zijn.
Voor de kleuters wordt er een kleutertuin gemaakt. Dit gebeurd op het stukje achter de refter waar nu de kippen lopen De kippen verhuizen naar achter, ervoor wordt gras en bomen aangelegd. Dit zal gebeuren nadat de afsluiting achter de containerklas verlegd wordt zodat het stuk begaanbaar is voor de kinderen en verder in de tuin zullen de kinderen dan kunnen onder toezicht van de leerkrachten.
Alle speelplaatsen moeten de ruimte laten breken in het midden, daarvoor zal op de kleuterspeelplaats de oude tafels van de keuken gebruikt worden die dan zal kunnen dienen als Catwalk.
De glasbollen op de kleuterspeelplaats zal dichtgemaakt worden met een kast om daar een constructiezone aan te leggen.
De plaats achter de herashekken zal opgeknapt worden en er zal een soort van keukentje geïnstalleerd worden voor de kinderen.
De speelbakken werden opgevuld met 1000 euro van de school.
·       De antipestweek wordt vanaf nu de vriendschapsweek genoemd
·       17 januari =ZILL, volgend jaar worden de ouders hier bij betrokken
·       Juf Krista blijft nog ziek tot einde deze maand
Juf Els komt normaalgezien terug op 2 februari
Meester Luc is nog afwezig tot einde van dit schooljaar
Juf Hilde komt terug na de krokusvakantie
·       Verbouwingen van de toiletten; Dossier is eindelijk goed ingevuld, mits het zorglokaal eruit te schrappen.
·       Er zijn 2 middagtoezichters minder doordat ze een nieuwe job hebben. Er wordt voorzichtig opnieuw gezocht naar 1 nieuw iemand. Maar ook in de Vlerk zijn ze op zoek naar nieuwe opzichters, die eventueel het speelplaatstoezicht van de kleuters op zich zouden kunnen nemen.
·       Januari = water in de kijker
·       Februari = enkel fruit/groenten. GEEN koek.
·       April-Juni è op de pedagogiche studiedag wordt gekeken naar gezonde en veilige levensstijlen.
·       Kernteam è aanvangsgesprekken voor het revolutionair leerplan. Er zal een nieuwe wind door de klassen waaien.  Veel leerkrachten zien het zitten om wel eens van klas te veranderen. Dan kan dit beter gebeuren aan het begin van de invoering van het nieuw leerplan, elke leerjaar krijgt een trekkende en een mentor-leerkracht toegewezen.
·       Datum klusjesdag voor de paasvakantie is nog niet geweten. Ouders vragen om dit indien mogelijk vroeger te communiceren.
9.     Varia
Mogelijkheid tot fiets meenemen naar Vlerkbos + licht aan Dommelvlerk. Na enquete bij de ouders bekwamen we toch dat 1/3 van de kinderen die naar het Vlerkbos gaan, graag met de fiets zouden gaan. Er werd gekeken of dit voor de verzekering zou kunnen, als een vrijwilliger dit op zich zou willen nemen. Via Dirk Boesman blijkt dat verzekeringen voor vrijwilligers in orde zou zijn, bij eigen schade of schade aan derden. Nu is het een kwestie van een mail op te stellen en een systeem uit te denken om vrijwilligers te bekomen die de kinderen naar het Vlerkbos kunnen begeleiden.


10.                       Volgende vergadering 12 maart 2018

Reacties