Verslag vergadering oudercomité maandag 24/04/2017 – 20u


 • Verwelkoming door voorzitter
 • Goedkeuring dagorde: Geen aanvullingen op de dagorde
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Kasverslag
 • Evaluatie voorbije activiteiten
Avondvoordracht Lut Celie: Anders kijken en luisteren naar kinderen - Ontwikkelen van draagkracht/zelfvertrouwen bij kinderen (14 maart ll.)
Onverhoopt succes. Het aantal voorinschrijvingen bedroeg 180 en zou naar alle waarschijnlijkheid nog groter geweest zijn indien er geen stop was geweest. Die stop was weliswaar noodzakelijk voor de zaalcapaciteit van max. 180/190 personen. Naar schatting waren +/- 160 personen aanwezig. Ook positieve feedback gekregen van ouders, het Sociaal Huis en de Gezinsbond.
   Bedenking: volgende keer toch een bijdrage vragen ? Om misschien minder inschrijvingen te hebben van personen die niet komen opdagen. Gedacht werd aan 2 € incl. gratis drankje. (Zou dit het
verschil kunnen maken ?) Ook de locatie (het Jeugdhuis was minder gezellig gebleken) en de keuze voor een dinsdag (refter niet in gebruik op woensdag) bleken een goede keuze. Het thema is en blijft natuurlijk ook actueel, sluit aan bij de ontwikkeling van ons pestactieplan (PAP) op school en is daardoor heel belangrijk voor ons. Enig minpuntje was het ontbreken van enige vorm van afstandsbediening van de beamer, waardoor de spreekster steeds weer van het podium (in se een pluspuntje) naar haar laptop moest.

 • Ontwikkeling pestactieplan (PAP) + input van de betrokken partijen
Toelichting van de stand van zaken door de directeur.
De voorlopige versie van het plan is klaar.
Verschillende stappen dienen genomen te worden: bv. welke zone inrichten als een soort 'bemiddelingsruimte',... De nadruk ligt op het oplossen van conflicten door de kinderen zelf en het zoeken naar oplossingen door henzelf (bv. d.m.v. het hinkelspel voor L1-L2, de time-out ruimte voor L3-L4-L5-L6,...) en daarna, indien nodig, pas door volwassenen (zorgcoördinator,
vertrouwensleerkracht, klasleerkracht, CLB, directie,...). Nadruk ligt vooral op preventie en op de 'no-blame' aanpak.
Nog in te vullen: taken van de toezichthouders.  


Hoe zal dit gecommuniceerd worden naar de ouders ? Gedacht wordt aan een promofilm van de school tijdens de infoavonden bij de start van het schooljaar waarin dus ook het pestactieplan zal voorgesteld worden. Algemene info door de directeur en daarna door telkens 1 persoon van het OC in elke klas. Sowieso is voor het pestactieplan ouderlijke toestemming nodig.
(Voorstel OC: infoavond starten met een algemene intro door directeur Kristof - CLB - OC in de refter om nadien naar de klas te vertrekken van uw kind voor de klasinformatie. Zo moet de
algemene uitleg niet telkens herhaald worden in de klassen.)

Andere wijzigingen: er zal niet langer 1 maandactiepunt zijn maar 3 punten. 
Er komt ook een verdeling van de zorgtaken met een overkoepelende zorgfunctie waarvoor de nodige nascholing wordt voorzien. 
Ook een vernieuwde aanpak van het niveaulezen dringt zich op. Het systeem blijkt volledig achterhaald.
Ook zal er niet langer 1 schoolactiviteit zijn maar 5 door het schooljaar heen.
   

 • Vernieuwing onderwijs naar de toekomst 2019 - ZILL
Te vroeg om hierover te communiceren. Waarschijnlijk meer nieuws in juni na de personeelsvergadering met het schoolteam. Het nieuwe leerplan treedt in voege vanaf het schooljaar 2019-2020.
 • Verslag schoolraad d.d. 16 maart 2017
De gesprekken zijn nog steeds bezig omtrent de schaalvergroting 2018. Meer info volgt na de definitieve beslissingen.
In februari 2017 bedroeg het aantal leerlingen in onze school 370 waarvan 123 kleuters.

Juf Véronique en meester Luc worden in de schoolraad als vertegenwoordigers van de school opgevolgd door juf Anja en juf Caroline. Tim Van Aken en Els Desintebin blijven vertegenwoordiger van de geleding ouders. (Roeland Van Malderen zal Els opvolgen na 2 jaar).

Donderdag 27 april neemt de installatievergadering van de nieuwe schoolraad plaats.

 • Komende activiteiten
Eerste communie zondag 30 april 2017

130 volwassenen (31 ouders + 99 familieleden). Nog enkele helpende handen nodig: momenteel slechts 6 personen!
Te verkrijgen: cava + fruitsap + koffie + groenten en dipsausjes.
School kijkt om tassen te voorzien + keukenhanddoeken. Te vinden in 2 kasten die zullen open blijven tijdens de receptie (directeur spreekt Annie hierover aan).
Ook aanwezig: 2 grote percolators (2 x +/- 100 tassen).

Nodig:
bierglazen (cfr. Duvel glazen) voor PJOC-bier + cava glazen (via Bollaert) + 3-fasen stekker.
Melk en suiker: overschot van het ouderfeest.
Drankjes voor de kinderen: sapjes van de school.
Een paar verwarmingstoestellen te huren.

Familiedag zaterdag 20 mei 2017
Organisatie van 1 kleine wandeltocht (6 km) - kleine fietstocht of grote wandeling (11 km) en 1 grote fietstocht (16 km) met vertrek en aankomst op school.
Start: 15u-16u. Verwachte aankomst op school: tussen 17u en 18u.
Onderweg worden opdrachtjes uitgevoerd. Ook een prijsuitreiking hieraan gekoppeld. Ook drank/hapjes voorzien. Sponsors ?
's Avonds BBQ op school: tussen 18u en 19u30. Voorstel om uit te besteden aan een traiteur, zodat ook de leden minder vooraf en tijdens de BBQ moeten werken op de bemanning van de bar na.
Hiervoor heeft Els contact genomen met keurslager Danny & Inge (Flora) met een voorstel dat wordt goedgekeurd. Er werd gedacht om aan de ouders respectievelijk 12 € (volwassene) en 8 € (kind) te vragen.

Eetfestijn zondag 8 oktober 2017
   

 • Nieuws vanuit de werkgroepen
Werkgroep feest
zie hoger: komende activiteiten

Werkgroep verkeer
FIETSEXAMEN
lopende
VERKEERSACTIES
          + Parkeersensibilisatie/aanpak foutparkeerders: blijft een heikel punt.
          + Probleem met de druktoetsen aan de - nu knipperende - verkeerslichten aan de Delhaize die nochtans vanaf 16u zouden moeten werken.
          Levensgevaarlijke situatie voor onze kinderen! Binnenkort hierover evaluatie, dus zeker aankaarten. Alsook de afwezigheid van de nochtans beloofde politieagent ter plaatse.
          + De vijfdejaars werden onderworpen aan een verkeerstoets waarvoor diende ingelogd te worden via een code. Werd algemeen als moeilijk bevonden.

          + Met Belgerinkel naar de Winkel: sommige kleuters kregen blijkbaar geen stempel. Opgelost. Wel verwarring over het aantal stempels. Niet 1 maar 2 stempels kunnen er per dag
verdiend worden.
         + Waarom geen fluohesjes tijdens klasuitstapjes naar de bib, naar het park, bv.  ?
         + De nieuwe verkeersborden die moeten aangeven dat enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten is in de Oudstrijderslaan, zijn wel heel slecht geplaatst. Ook aankaarten.

Werkgroep schoolkrant
Laatste schoolkrantje in opmaak. Interview met juf Sofie Velghe al doorgegeven.
Planning/keuze leerkrachten schoolkrant voor volgend schooljaar wordt in juni opgemaakt.

Bestuur
Volgend schooljaar verkiezing nieuw bestuur. Els, Philippe, Roeland en Veerle stellen zich niet meer verkiesbaar voor het bestuur van de nieuwe periode. Dus bij deze een oproep naar potentiële kandidaten om de fakkel van hen over te nemen. Ondervoorzitter Philippe verlaat de school al eind juni 2017. Daarom hadden we graag gehad dat de nieuwe ondervoorzitter tevens de vicevoorzitter is voor de periode 2017-2020.
 •  Info van de school
De bouwvergunning voor de nieuwbouw toiletten is goedgekeurd en moet nu naar Agion. In het beste geval zouden de werken kunnen starten in augustus 2017. Omtrent de overkapping van de speelplaats is er nog enige discussie (o.a. met de brandweer die alles hoger wil uit veiligheidsoverwegingen), dus dit dossier wordt losgekoppeld teneinde de nieuwbouw van de toiletten niet eindeloos te vertragen.
 • Vragen aan de school
Uitnodiging directeur Kristof op de bestuursvergadering OC op 9 juni voor uitstippelen kalender 2017-2018.
Datum nog in beraad.
 • Volgende vergadering van het OC    

        Woensdag 14 juni 2017

Reacties