klik hier voor de PDF-versie van het inschrijvingsformulier
Gelieve ingevulde strook(jes) met uw kind mee te geven naar de klas.
Betaling BBQ via overschrijving aan het Oudercomité PJC op
rek.nr. BE15 7374 3711 9530 met vermelding:
naam oudste kind
BBQ aantal personen
of het bedrag cash in een envelop samen met de uitnodiging.

tegen ten laatste 12 mei 2017

Indien vegetarisch gewenst mail naar info@pjcouders.be en wij doen het nodige.

Alvast tot dan!Reacties