Verslag vergadering oudercomité maandag 30/01/2017 – 20u


Verwelkoming door voorzitterGoedkeuring dagorde

Checken mailing naar Eveline en Frederik.Goedkeuring verslag vorige vergaderingEvaluatie voorbije activiteiten

Nieuwjaarsetentje en party

Was een gezellig etentje met 18 personen ingeschreven (gebruikelijke aantal). Inschrijving voor de fuif was geen succes (8 personen), DJ werd afgelast. Is er geen nood aan? Reden: gala werd geen leuk concept bevonden, liever zonder speciale kledij. Datum viel slecht (nog veel nieuwjaarsfeesten, net na skireis 5e en 6e, mis voor 6e lj, 1 week nadien etentje leerkrachten, ...) Sowieso wel leuk om ergens te eten met de helpende handen waar er aansluitend kan gedanst worden met alle ouders. Beter een ruimer thema waarbij niet per se verkleed moet worden. Kaarten enkel in voorverkoop, zou ook de avond zelf moeten kunnen. Er opbrengst voor de school aan koppelen zou misschien meer volk lokken. Mensen die betaald hadden voor de fuif zullen het deze week teruggestort zien op hun rekening.Komende activiteiten

Grootouderfeest 8 februari: uitnodiging voor de helpers is vertrokken vorige week woensdag, tot op heden zeer weinig invulling, slechts 2 personen. Wie nog kan meehelpen mag mailen naar Veerle Lamote. (veerlelamote@hotmail.com), vanuit OC sluiten Eveline en Annelies nog aan. 145 grootouders per shift.

è Minstens nog 2 à 3 personen als helpende handen worden gezocht!Ouderfeest 11 februari: na overleg op de bestuursvergadering is besloten om pannenkoeken en donuts aan te bieden. Drank, koffie, warme chocolademelk, water, cola, Pjoc, fruitsap. Wijn en cava wordt nog toegevoegd. Planning: rond 13u klaarzetten, pannenkoeken bedienen vanaf 15u. Eventueel frigo via Tim om extra te koelen? Op voorhand kan het in de berging, is vrij koel. Eventueel frigokist van bierhallen. Eerste shift veel volk (ongeveer 140), tweede shift voorlopig slechts 60 ouders. Er moeten nog 2 klassen inschrijven + de kleuters zelf bijtellen (134).-           donuts en eieren kunnen via Lidl (Eveline)

è Ook hier hebben we nog verschillende helpers nodig (een max. bemanning van 2 personen in eerste schift en 4 personen in 2° shift tot nu toe) Wie graag wil helpen kan dit laten weten aan Veerle (veerlelamote@hotmail.com ).Avondvoordracht met Lut Celie 14 maart

-       Thema: anders kijken en luisteren naar kinderen - Ontwikkelen van draagkracht/zelfvertrouwen bij kinderen.

-       Samenwerking met sociaal huis en gezinsbond is rond, (iedere partij betaald 170 €) à gratis voor de ouders.

-       De digitale uitnodiging is vertrokken, en volgende week nogmaals de brief.

-       Wordt ook verspreid in de andere scholen, via ons of sociaal huis, facebook pagina’s en gezinsbond krant en nieuwsbrief, uitkrant…. Online kan er ook ingeschreven worden. Er wordt inschrijving gevraagd om de zaal voldoende te kunnen organiseren.Familiedag OC: 20 mei

Brainstorm over de invulling: gezellige familiedag met wandeling of fietstocht … zoektocht, sneukeltocht. Met aankomst op school voor een gezellige BBQ. Laten door gaan in de latere namiddag (start bv 16u), en afsluit kan dan uitlopen tot 20 – 21 uur.

Ideeën: start aan de Schelde, activiteiten onderweg (hamerslingeren, sneukelen, jenever, ...). Korte en langere toer. Start en aankomst aan school. Andere ideeën zijn welkom. Eventueel werkgroep oprichten. Roeland en Annelies zien dit wel zitten.  Wie wil nog aansluiten? Doorgeven aan Annelies (boone.annelies.1@gmail.com)

Vanaf volgend schooljaar komt er wel elk jaar een schoolfeest.Nieuws vanuit de werkgroepenWerkgroep Verkeer  

-       Aflopen activiteit, FLUO-actie: was positief, volgend jaar een ander systeem, over langere periode: van herfst tot krokus, maar niet elke dag er staan, meer als stiptheidsacties, stickerkaarten van 60 vakjes. Op 30 dagen gratis naar serpentarium, op 60 gratis naar de zoo (zo was het dit jaar). Komende weken gedurende 3 weken nog eens aan de poort staan, 2 à 3 keer per week, ouders en kinderen aanspreken om toch nog in fluo te komen. Wie nog een hesje aan heeft positief bekrachtigen.

-       Opstart nieuwe actie parkeerbeleid aan de school, na krokus. Parkeerkaartjes ontvangen, ouders vriendelijk aanspreken, duidelijk maken dat het preventief is. Ludieke actie: grote beren op het voetpad (zouden kinderen kunnen zijn). Of bij sportclubs mannetjes huren, lenen. FLyer met de tekst: 'u koos voor de juiste school, maar niet voor de juiste parkeerplaats'. Dit zouden de kinderen van het 5e/6e lj kunnen doen. Enkele minuten voordat school gedaan is. Ouders kunnen misschien wel agressief reageren naar de kinderen toe. Max 4 à 5 kinderen tegelijk om de veiligheid te bewaren. School neemt dit idee in overweging. Zelf ouders aanspreken, kijken hoe we dit gaan doen.

-       School neemt dit mee op: digitaal vrijdag voor de krokus wordt de actie bekend gemaakt. Vooral 's avonds een probleem en op woensdagmiddag.Werkgroep Schoolkrant

-       Nood aan meer helpende handen, valt nu terug op een 3-tal mensen die dit steeds organiseren. Vooral richting geven aan de kinderen wat betreft het thema dat aan bod komt in de krant. Wordt nadien gebundeld. Bij de samenkomsten van de kinderen zouden er toch een 3-tal mensen nodig zijn. Wie geïnteresseerd is, mag zich melden bij Wendy (wendy.segers@gmail.com)Info van de school

-       Pestactieplan (PAP) 2017: mensen kunnen de enquête online invullen via de schoolsite, begint volop binnen te lopen. Leerkrachten en leerlingen vullen ook de enquête in.

-       Antipestweek: laatste week voor de krokus komt dit helemaal in de kijker. Het wordt volgend jaar ook het jaarthema. Een eerste deel werd reeds uitgeschreven met CLB en zorgcoördinator.

o    Kleuters gaan apart iets doen, toneeltje rond Rikki (konijntje met plat oor). Lager, per graad: start met een filmpje op hun niveau, CLB gaat in gesprek hierover, eerste deel van PAP overloopt  de verschillende vormen van pesten, nadien verder op ingaan met de kinderen (vb signalen van een pester, gepest worden, vooroordelen). Leerkrachten gaan met hun klas een aantal activiteiten doen (in spelvorm: samenhorigheid, geen grapjes over pesten, veilig online, cyberpesten). 4e lj heeft een lied gemaakt, 3e lj maakt een anonieme brievenbus, ...

o    Op vrijdag 24/2 komt er een toonmoment, alle klassen tonen aan elkaar wat ze die week gedaan hebben. Ouders worden nadien ook uitgenodigd voor het lied met choreografie. Brief volgt.

o    In maart wordt met de leerkrachten verder gewerkt: hoe preventieve fase invullen, ook mensen van toezicht uitnodigen, werkgroep leerkrachten oprichten. Eindfase juni: volledig PAP dat door iedereen gedragen wordt. Reeds heel wat werk verzet door directeur en leerkrachten!

o    Indien leerkrachten niet meer kunnen helpen, gaat CLB aan de slag (vanaf 3e lj, met pesters en meelopers + positief ingestelde lln, kan ook met zorgcoördinator).

o    Vanaf volgend jaar zal er 1 leerkracht elke middag het toezicht ondersteunen. Zij dient als aanspreekpunt voor de leerlingen, vertrouwenspersoon.

-       kriebelteam: in het begin verliep dit redelijk traag, naar het einde toe vlot. Ondersteuning door CLB, morgen wordt verder gedaan met lagere school. Met een 10-tal personen, is nog iets te weinig, mensen hebben hard gewerkt. Veel ouders hebben preventief gewerkt, waarvoor dank!

-       Facebookpagina: geen foto's van kinderen, wel werkjes van kinderen of een andere blik achter de schermen. Het reilen en zeilen, niet meer dan dat. Mr William gaat in februari 2 dagen op bijscholing, met de bedoeling dat in september een volledige nieuwe website van start kan gaan. In de mate van het mogelijke met webalbums op de site werken kan wel, voor de leerkrachten die dit willen.

-       1e communie (30 april): 21 kinderen nemen niet deel. Het schoolteam kijkt hier toch wel van op. Opvolging tijdens de voorbereiding (invulling voor de kinderen die geen 1e communie doen): hier zoekt de school nog een oplossing voor.

-       ICT: er wordt een visie uitgewerkt rond ICT inhoud en aankopen. Nu werd er overal wifi voorzien, all-in-one pc’s per kleuterklas, doo-tabs voor de kleuters (minilaptop enkel te koop voor onderwijs). Geplande aankopen: doo-tabs voor de 1e graad. Elk kind uit de bovenbouw  krijgt een OneDrive-account, zodat er ook thuis verder kan gewerkt worden aan opdrachten, via Sharepoint. Mediaklas wordt opnieuw opgestart, elke klas krijgt terug 1u ICT/week. De tijd van de ICT-medewerker gaat nu vooral naar updaten en installeren. Via de scholengemeenschap kan er in een ICT-medewerker geïnvesteerd worden, die van school tot school gaat met zijn materiaal. Hierdoor kan er meer tijd gaan naar het pedagogische luik. Er komt 1 facebookaccount zonder foto’s, blogs blijven behouden.

-       Nieuwbouw: Dossiers worden gesplitst (sanitair – overkapping speelplaats). Er is een nieuw plan met als indeling een kleine bergruimte, zorgklas en een grotere polyvalente ruimte. Deze kan in de VM dienst doen als mediaklas, in de NM als reservatie voor uiteenlopende activiteiten.

-       Schoolraad: juf Véronique en Mr Luc stellen zich niet meer verkiesbaar. Juf Caroline en juf Anja nemen hun plaats in. Het kernteam wordt verder aangevuld met juf Roos, juf Annelies en de directeur. Kernteam fungeert als denktank voor zowel nieuwe ideeën als oplossen van problemen.

-       Veiligheid: school neemt hier zijn verantwoordelijkheid op: er werd een rode zone gemaakt voor de kleuterpoort, ouders moeten hier achter blijven staan. Op deze manier is er overzicht op de kleuters die de poort passeren. De directeur staat ook elke ochtend om 8u15 aan de ingang zodat er geen kinderen in de ‘verkeerde’ richting kunnen lopen. Vanaf volgend schooljaar zal dit door een kleuterjuf worden opgenomen. Er hangt ook een nieuw slot aan de kleuterpoort.Vragen aan de school

-       Logo op school: dit is na de verbouwingen eventueel mogelijk in de polyvalente ruimte. Enkel voor lager dan (voorschools, naschools, onder de middag), gedurende de dag zal het lokaal bezet zijn. School neemt deze vraag mee, of en hoe dit haalbaar is.

-       Talentenbank: wat zijn de talenten van ouders? En wat kan de school daarmee doen? We denken aan zowel hobby’s en beroepen voorstellen in de klas (of meerdere klassen) maar ook aan bv klusjes doen, kledij naaien, …. Zie vb in bijlage. Schoolteam gaat na op welke talenten zij zoal beroep zouden willen doen. In september worden de talenten nagevraagd bij de ouders.

-        Gesprekken ivm met de schaalvergroting 2018 (= fusie scholengemeenschap): vermoedelijk wordt binnenkort de intentieverklaring getekend, nadien worden ouders en leerkrachten op de hoogte gebracht. De school bepaalt zelf waarin ze ondersteuning wensen van de scholengemeenschap, bv boekhouding. Het moet voor beide partijen een verrijking worden.

-       Privacy foto's: toestemming is gevraagd in schoolreglement, wanneer dit getekend is ga je dus akkoord met foto's van je kind op de schoolsite.Debat basiswaarden

Basiswaarden op en rond de school, vertrekkende van de berichtgeving die op facebook verschijnt (zie bijlage). Roept de vraag op, waar ligt de verantwoordelijkheid van het opvoeden van onze kinderen. Bij de ouders of op de school.

Opmerkingen van de school: in vergelijking met sommige andere scholen doen onze kinderen het vrij goed. Toch zijn er heel wat problemen met respect tonen, zowel vanuit de kinderen alsook vanuit ouders. De leerlingen blijken vooral weinig respect te hebben voor de medewerkers van middagtoezicht. Het schoolteam vraagt om mooi om te gaan met elkaar, dit moet geleerd worden aan de kinderen, ook omgekeerd wordt dit verwacht. Leren dank u zeggen, goeiemorgen. Ouders geven op oudercontacten ook aan dat ze graag een zicht hebben op het gedrag van hun kind. Leerkrachten willen niet al te bestraffend te werk gaan, maar indien nodig worden er zeker stappen ondernomen. In enkele gevallen neemt de directeur contact op met de ouders.Varia

-          Verkoop van het PJOC bier: briefen dat het PJOC-bier kan aangekocht worden op activiteiten van het OC, er kunnen flyers gemaakt worden met een betaalstrookje. Ouders kunnen ook bestellen via facebook.

-          Fietsen mee naar Vlerkbos: de vraag werd voorgelegd aan Luc, wegens personeelstekort kan hier niet op ingegaan worden. Het is niet helemaal duidelijk onder welke verzekering de kinderen op dit moment vallen, dir. Kristof kijkt dit na. We zouden zicht moeten krijgen op hoeveel ouders deze vraag hebben, Luc is hierin geen vragende partij. Mogelijke andere oplossingen zien we voorlopig niet.Volgende vergadering

24 april: van harte welkom.

Graag tot dan!

Reacties