Verslag vergadering OC 02/02/2016 – 20u


1. Verwelkoming door de voorzitter

2. Goedkeuring dagorde
è Goedgekeurd, geen bijkomende punten

3. Goedkeuring verslag vorige vergadering
è Goedgekeur
4. Kasverslag
5. Evaluatie voorbije activiteiten: 
-          Schoolfeest
o   Formule goed meegevallen, maar het was koud.  Keuze voor deze periode was ingegeven door het feit dat enkel op dit moment het kunstproject nog kon doorgaan (externen)
o   De school bedankt het OC voor de medewerking.  Vanuit het OC geven we wel aan dat het moeilijk was om op voorhand voldoende helpers te hebben.  Op het moment zelf viel het gelukkig wel mee.
o   De school heeft 6.400€ uitgaven gehad, maar ondanks subsidie en de inkomsten toch een tekort van 2.300 euro.  De school zal in de toekomst zijn kosten beter monitoren-> Het OC gaat akkoord om de opbrengst van het OC van het schoolfeest (afgerond op 1.800 euro) aan de school te schenken
-          Open vergadering ouderparticipatie
o    weinig volk, wel veel output, aanwezigen gaan verder betrokken worden in traject
o   Op basis van de prioriteitenmuur die Tim gemaakt heeft, zal er een programma voor het OC van volgend jaar uitgewerkt worden. 
Er zijn in ieder geval veel ideeën om mee aan de slag te gaan
§  Enkele ideeën (verder te bekijken):
·         Ook anderen buiten oc en school betrekken, bvb lokaal overleg kinderopvang, gezinsbond)
·         Hoe kunnen kinderen (afhankelijk van het thema) eventueel betrokken worden
o   In juni wordt al een eerste OC-vergadering gewijd aan het thema “ouderbetrokkenheid”
§  Voorafgaand zullen de ouders bevraagd worden m.b.t. ouderbetrokkenheid
§  Via facebook zal ook geëxperimenteerd worden om meer ouders te bereiken

7. Komende activiteiten
-          Receptie eerste communie
o   nog geen zicht inschrijvingen, er zijn al wel 10 helpers
o   we zullen cava, fruitsap, koffie en thee+ cakeje aanbieden
o   er is discussie over betalend karakter (behalve voor  de gezinnen).  De leerkrachten vinden het vreemd dat zij zouden moeten betalen.  Afspraak is dat gezinnen en leerkrachten niet moeten betalen. Familie en vrienden wel. Moet in de toekomst wel opnieuw bekeken worden om de receptie haalbaar en betaalbaar te houden.
 
8. Nieuws vanuit de werkgroepen?
-          Werkgroep feest:
o   zie hierboven mbt eerste communie
o   eetfestijn: traiteur vastgelegd, eetfestijn 9 okt
-          Werkgroep Verkeer: fietsexamen
o   nog te weinig helpende handen, voor de rest loopt de voorbereiding zoals hoort 
-          Werkgroep Schoolkrant:
o   1 en 2 maakt nieuw nummer.  Er zal ook feedback gevraagd worden over het schoolkrantje
o   vastleggen planning voor 2016-2017

Info van de school
-          basketbalpalen staan er.  Er is nog discussie over zelf basketbal meebrengen, school gaat nog standpunt bepalen
-          nieuwe inschrijvingen, 37 ingeschreven, nog 3 vrije plaatsen 

9. Vragen aan de school:
-           quid sociaal project EK via Ketnet: wordt verder bekeken door school wat mogelijk is

     10. Varia: 
-          OC-biertje
o   Gebrouwen door Tim, is zo goed als klaar
o   Naam = PJOC, etiket wordt verder uitgewerkt op basis van het voorbeeld die binnengekomen is van een leerling van het 6° leerjaar.

Verslaggever: Maarten Van Onckelen.

Reacties