Verslag vergadering OC 10/06/2015 – 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Goedkeuring dagorde.
Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd. Er worden geen extra punten toegevoegd.

2. Kasverslag


-          Familiedag:
De opkomst is pas laat op gang gekomen. Pas tegen 14.30 is het volk beginnen toekomen.
Een mogelijkheid is om een deel van het vrije podium eerst te zetten om op die manier de mensen vroeger te doen komen. Een andere optie kan zijn deze activiteit op zaterdag te doen en pas om 14 h te starten en later te laten doorlopen.

Er was ook wat weinig tijd voorzien voor vrij podium, maar dit komt omdat er aanvankelijk niet zo heel veel interesse bleek.

Kip van Troje was een zeer geslaagde activiteit zelfs in de regen maar had iets centraler op de speelplaats mogen staan omdat er veel randanimatie is die nu wat verloren gegaan is.

De volksspelen waren iets minderen vooral ten gevolge van de regen.

Sumu worstel had het minste aantrok. Dus voor de ouders hoeft volgende editie niets extra georganiseerd te worden. Het nadeel was wel dat gezien de regen de kleuterspeelplaats moest gebruikt worden voor deze activiteit die wel wat buiten de andere activiteiten lag.

Het autoparcours was te weinig bemand dus de opgemaakte werklijsten moeten beter opgevolgd en indien nodig herverdeeld worden. Volgende editie zullen ze nog eens extra uitgehangen worden.

De kinderen waren allemaal super enthousiast.

De leerkrachten vonden het aanbod goed maar zouden voorstellen om de activiteiten pas in de namiddag te laten starten. Tot 16h wachten tot vrij podium is lang maar hier kan ook mee geschoven worden. Er kunnen ook twee momenten voor vrij podium voorzien worden.

Alles zou ook iets vroeger gecommuniceerd dienen te worden in een volgende editie.

Een optie zou kunnen zijn om deze activiteit af te wisselen met een schoolfeest. In dit kader zou de volgende editie 28 mei 2017 kunnen plaatsvinden.

4. Komende activiteiten

-          Fietsexamen:

Lijst voor helpers is zo goed als vol. De vraag wordt gesteld aan wie voorrang gegeven zou worden om te helpen mochten er te veel zijn? Er wordt geopteerd om dan twee personen op 1 locatie te zetten of iemand foto’s/film te laten maken.

Er wordt nog een brief verstuurd met alle laatste info. Het examen gaat van start om 9h.

De meeste oefenparcours zijn reeds afgerond.


-          KinderBBQ:

Mail helpende handen wordt verstuurd. Gezien de BBQ op vrijdag is kan het zijn dat de helpers nog niet klaar zijn als de school eindigt.

Om 8.30 wordt gestart met het kuisen van de groenten en het opzetten van de tenten.

Koen wordt nog eens aangesproken om op tijd te beginnen zodat iedereen tijdig kan eten.

-          Eetfestijn:

Het  eetfestijn gaat door op 11 oktober. Er zijn nog geen offertes binnen mbt de nieuwe slager.

-          Etentje/Fuif:

30 januari

-          Voordrachtavonden:

Voorjaar : "Een goede coach voor je kind"
Najaar: allergieën

Eventueel nog een extra voordracht rond pesten

-          Schoolfeest:

Datum ligt nog niet vast. Wel wordt aangegeven dat een schoolfeest op vrijdag namiddag voor ouders niet haalbaar is omdat dan speciaal verlof genomen moet worden.


5. Werkgroepen


-          Verkeer

Mieke en Wendy gaan volgend jaar in de werkgroep verkeer

-          Krant

Volgende vrijdag klaar.

6. Info van de School


Komt pas op het einde van het schooljaar.

6. Vragen aan de School


Er is reactie van ouders gekomen op de toiletten: geen brillen aanwezig, niet netjes…
De poetsvrouw zou in geval van een beperkt aantal toiletten de toiletten meet kunnen poetsen (ipv 2/week----1/dag)

Schoolreizen voor kleuterjaren zijn altijd hetzelfde/ De leerkrachten geven aan dat er op prospectie gegaan zal worden en nieuwe mogelijkheden bekeken worden. De keuze wordt mee bepaald door de prijs en de mogelijkheid het overzicht over de kinderen te bewaren.  Voor de oudere kinderen zijn de schoolreizen afwisselend educatief en ontspannend

7. Varia


Nieuw bestuur:

Aanvankelijk waren er geen nieuwe kandidaturen. Het bestaande bestuur blijft op een interne wissel na.

Annelies komt erbij als hulpsecretaris en Wendy Segers zal een all round positie vervullen. Annelies zal ook foto’s nemen tijdens activiteiten

Secretaris                               -Maarten
Materiaalmeester                   -Ruth
Penning                                  -Roeland
Ondervoorzitter                      -Filip
Voorzitter                                -Els

Nieuwe statuten worden getekend

Er wordt voorgesteld om de OC vergaderingen te beperken tot een 5-tal en deze aan bepaalde thema’s op te hangen. Tussenin zijn er dan de BC en de werkgroepvergaderingen. Dit voorstel is er in de hoop om meer aanwezigen op de vergaderingen te hebben die geïnteresseerd zijn in de specifieke thema’s. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

De leerkrachten geven mee dat vanuit de school eventueel ook een vast team zou samengesteld worden om deze vergaderingen bij te wonen.

8. Bedanken


Marc, Birgit en Ilse worden bedankt voor hun inzet de voorbije jaren.

Marc heeft zich steeds ingezet voor de werkgroep verkeer en heeft het fietsexamen en altijd als zijn zorgenkindje beschouwd. Desalniettemin zijn we volgend jaar al aan de 10e editie toe waar we wel iets speciaal van willen maken.

Birgit en Ilse zijn altijd zeer sterk achter de schermen actief geweest.


Verslaggever; Ruth

Reacties