Uitnodiging vergadering oudercomité dinsdag 29/09/2015 – 20u

1.     Wanneer: dinsdag  29 september 2015 om 20u00
2.      Waar: Leraarslokaal van de school
3.     Dagorde:
·         Verwelkoming door voorzitter.
·         Goedkeuring dagorde
·         Goedkeuring verslag vorige vergadering
·         Kasverslag
·         Evaluatie voorbije activiteiten: Kinder BBQ
Fietsexamen
·         Komende activiteiten:
-          Eetfestijn 11/10/2015
-          Avond met spreker Wim Rombaut
“Een goede coach voor mijn kind/student”  op donderdag 26/11/2015
-          Nieuwjaarsfuif / etentje zaterdag 30 januari 2016
                 
                            
·         Nieuws vanuit de werkgroepen?  
Werkgroep feest: zie hierboven
Werkgroep Verkeer: zie hierboven
Werkgroep Schoolkrant: datums van de schoolkranten voor dit scholjaar.

·         Verslag schoolraadvergadering 24/09/2015
·         Info van de school:
·         Vragen aan de school:   Toelichten bedoeling “ open vergadering “ouderparticipatie”.
Infoavonden kleuter en lager.
·         Varia
Van harte welkom.
Graag tot dan!

Reacties