Verslag vergadering OC 26/03/2015 - 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Goedkeuring dagorde.
Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd.

2. Kasverslag

-        3. Voorbije activiteiten

Niet van toepassing.

4. Komende activiteiten

-          Receptie 1° communie 3 mei 9h:
Briefje zal meegegeven worden op vrijdag met kinderen om in te schrijven. Start 9h voor medewerkers als geen tenten, 8h als er tenten moeten geplaatst worden. Veerle stuurt mail.
Aanpassing briefje naar 10h15 (ipv 10h30) voor start receptie.
Start receptie: zou kunnen dat mensen ook vroeger komen. Mis zal eindigen rond 10h, zou dus kunnen dat mensen al komen rond 10h10.
Op basis van ervaring van vorig jaar zouden sommigen liever geen tenten plaatsen, er zijn toch mensen die graag tenten hebben omwille van de sfeer die hierdoor gecreëerd wordt.
Helpende handen: Roeland, Philippe, Lut, Annelies (niet tot einde).

-          Familiedag 31 mei:
o   Datum bekend maken via agenda
o   Oproep Els (zie mail) voor helpende handen. Op de activiteiten zijn steeds voldoende mensen om te helpen, maar heel weinig mensen op vergaderingen en voorbereiding activiteiten. Oproep om mee te helpen nadenken, nu meer specifiek over de familiedag. Ook tijdens familiedag oproep doen naar nieuwe leden. Evt oproep doen in schoolkrant.
o   Doordat familiedag niet op jaarkalender stond, kunnen aantal personeelsleden niet komen.
o   Doodle opmaken voor leden en helpende handen om datum te vinden voor brainstorm op korte termijn.
o   Ideeën:
§  eten en drinken voorzien (zoveel mogelijk uit handen geven) bvb frietjes, poffertjes, …
§  Workshops, clowns, loombandjes, parcours, highland games, vrij podium, …
§  Locatie: school, Vlerkbos, scoutslokalen Melsen?

5. Nieuws uit de werkgroepen

Feest

-          zie hoger

Verkeer
-          Inschrijvingen fietsexamen zijn binnengekomen: 6A: 14 op 15 lln en 6B: 12 op 15 lln nemen deel.
-          10-tal ouders zullen helpen.
-          Meeste kinderen hebben met ouders op website gekeken.
-          Toekomst: dit jaar enkel Marc en Johanna die verkeer trekken. Oproep naar geïnteresseerden om Johanna bij te staan voor deze taak volgend jaar. Zou volgend jaar 10 jaar fietsexamen zijn! Evt oud-leden werkgroep verkeer laten deelnemen volgend jaar.
-          Idee om 5° en 6° jaar samen te nemen, niet haalbaar, te grote groep, 5°leerjaar ook nog onvoldoende rijp.

Schoolkrant
-          Maken schoolkrant 3° lj met kinderen was heel aangenaam, zeer goede samenwerking!
-          Krant 3°lj vóór Paasvakantie in schooltas.
-          Krantje van 1° en 2° lj zal samengenomen worden.
-          Volgend jaar 50 jaar bestaan van PJC, zou mooi zijn alle karikaturen te hebben.

7. Verkiezingen

Om de 3 jaar nieuw bestuur. Naar alle leden OC wordt brief gestuurd dat kandidatuur kan gesteld worden. Deadline eind april. Op vergadering van 18 mei kandidaturen bekend maken. In laatste vergadering van juni zal er indien nodig een stemming zijn.  

8. Info van de school

-          Tegels school die los liggen: Olivier Piens aannemer straatwerken en tuinaanleg, zou voor een aanvaardbaar budget de zone rond de bomen kunnen aanpakken. Voorzien van worteltapijt, 90% kans dat wortels niet meer doorgroeien (7/8/9 april worden deze werken uitgevoerd).
-          Kunstgras: sportgazon (2° hands €13/m²). Dallen gaan er uit, chappe en daarop gras lijmen en hiertussen zand. Zone refter wordt niet aangelegd, enkel kleuterspeelplaats. Is tijdelijke oplossing voor 2/3 jaar. Zou gelegd worden 2° week van paasvakantie.
-          Dossier kleutertoiletten is goedgekeurd: start van de werken 8 april. Begin mei zouden de vernieuwde toiletten kunnen openen. Kleuters gaan tijdens de werken tijdelijk naar de andere toiletten.
-          Kinderen in opvang tijdens paasvakantie: dranghekkens van trap tot aan eerste boom, zodat er geen problemen zijn met veiligheid. Drankhekkens gaan weg maandag na paasvakantie, dan nemen lk de verantwoordelijkheid op.
-          Gimme: kon niet omwille van reclame. Brooks (software school) heeft dit bekeken. Normaalgezien deze avond mail met schoolkalender. Zal nog moeten verfijnd worden naar geadresseerden (vader, moeder, beide, klasoudste). No reply mail! Geen teksten in schrijven, zoveel mogelijk via bijlagen. Graag feedback geven.
-          Sommige mensen krijgen mail meerdere keren, zou niet mogen. Dit zal verder bekeken worden met Brooks.
-          Menu: heel wat ouders lezen menu op website andere scholen. Vanaf nu staat die op de website van de school.
-          Luizenproblematiek zeer hardnekkig. Oproep via mail gebeurd.
-          Inschrijvingen: 16 broers en zussen, 1 kindje personeel, nog 23 vrije plaatsen, 15 geïnteresseerde ouders. Maandag starten de inschrijvingen.
-          Vraag om planning te maken van activiteiten/onderhoudswerken.
-          Na toiletten kleuter is dossier toiletten lager en dan dossier speelplaats aan de beurt.

9. Vragen aan de school

-          Infoblad Merelbeke: er staat nog steeds ‘bekijk onze vernieuwde website’, zal meegenomen worden door dir Geert.
-          Wit schilderen onderkant turnzaal. Dir. Geert is akkoord maar wil graag akoestische panelen tussen steken. Goed om in te plannen.
-          Wat gebeurt met €0,80 die betaald wordt voor middagpauze.  Betaling personeel die toezicht houdt. Dit bedrag dekt niet helemaal de loonkost van deze mensen. School pot zeker geen geld op, zoveel mogelijk besteden.
-          Rolgordijnen worden op 7 april geplaatst.

Varia

-          Pro actief jaarplanning opstellen op einde schooljaar waarin data school en OC op elkaar afgestemd worden en zodat mensen hierop voorbereid zijn.
-          Volgend jaar 50 jaar PJC, nadenken om de handen in elkaar te slaan.
-          Visie school: in het jaar van de sneeuwklassen geen schoolfeest.

Reacties