Verslag vergadering OC 24/02/2015 - 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Goedkeuring dagorde.
Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd.

2. Kasverslag

-        

3. Voorbije activiteiten

-          Grootouderfeest
Over het algemeen goed verlopen.
Probleem met percolator. Liep niet op tempo door om tijdig koffie te hebben voor volgende groep. Meer schenkkannen zou handig zijn om gelijktijdig te kunnen uitschenken, evt. vragen aan vrijwilligers om extra kan mee te brengen. Is echter moeilijk haalbaar met huidige percolator. In eerste groepen werd gevraagd naar 2° koffie, maar niet tijdig klaar. Idee van de school om zelf percolators aan te kopen.

-          Ouderfeest
Eerste shift lage opkomst ondanks hoog aantal inschrijvingen, 2° shift was er een grotere opkomst. Reden o.a. heel veel zieke kinderen. Drank en frietkot: goed onthaald.

-          Nieuwjaarsfuif en etentje
Positief geëvalueerd. Zaal gratis, eten, bediening in orde.
Muziekinstallatie was aanwezig, toch wat problemen met compatibiliteit met materiaal DJ. Verlichting in extremis voorzien door David. Volgend jaar zal de datum vroeger gecommuniceerd worden. Samen met dir. Geert zullen we in juni de agenda van de school en het OC samenleggen. Het voorstel is er om het Nieuwjaarsetentje van het OC en de school op dezelfde dag te leggen nadien is er dan een gezamenlijke fuif.

4. Verslag schoolraad

-          Volledig verslag ter inzage op prikbord bureel dir. Geert.
-          Vergadering start met bezinning.
-          Scholengemeenschappen gaan groter worden. Studie schaalvergroting gebeurt voorlopig achter de coulissen door directie, tegen 2018 structureel bepaald.
-          Telling 1 feb:
o   134 kleuters tov 151 van vorig jaar, dus daling lestijden. Reden? In de pers werd bekend gemaakt door gemeente scholen dat PJC – st michiels… reeds volzet waren, geen inschrijvingen meer kon doen.
o   213 lagere school kinderen tov 234 vorig jaar. 4 lestijden gedaald.
-          Inschrijving geboortejaar 2013 start in maart.
-          Maximum factuur: opvallend dat transport heel duur is. Wens om met kleuters naar andere locatie te gaan dan Deinze als schoolreis, maar dan is er vaak ook toegang extra te betalen, wat niet altijd haalbaar is met de max. factuur.
-          Toiletten kleuters worden vernieuwd: problemen met toekenning van de aannemer, waardoor de grote vertraging. Zou nu rond zijn en hopelijk start in Paasvakantie. Als de werken niet in de vakantie vallen zal een sanitaire wagen voorzien worden.
-          Sanitair lagere school wordt uitgesteld omdat voorrang wordt gegeven aan speelplaats. Reeds 1° gesprekken met aannemer/tuinaanlegger. In eerste instantie aanpak zone rond bomen, kleuterdeel. Optie: kunstgras.
-          Loszittende tegels lagere school: Zal door hoge kostprijs niet kunnen in één keer, en zal dus opgesplitst worden in verschillende fasen volgens hoogdringendheid.

5. Komende activiteiten

-          Receptie 1° communie 3 mei 9h:
Meningen zijn verdeeld i.v.m. start uur viering. Verschillende ouders reeds contact opgenomen met pastoor. Vanuit OC wordt  verwacht dat meer familie naar receptie op school zal komen gezien het vroege uur. We laten mensen inschrijven, zodat aantal mensen kan ingeschat worden. Vermoedelijk een 35-tal kindjes die hun communie doen. Om 12h zal receptie afgesloten worden. Er zullen geen tenten opgezet worden, gezien de ervaringen vorig jaar. Bekijken waar we de receptie zullen laten doorgaan (kleuterspeelplaats met optie om plafond wit te schilderen of afmaken van afdak lagere school met plastiek). Uitnodiging sturen helpende handen. Start 9h, ontbijt voorzien. Vrijwilligers: Lut, Annelies, Philippe, Els

-          Familiedag 31 mei:
o   Idee om er een soort schoolfeest van te maken
o   Werkgroep oprichten om te brainstormen.
o   Ontbijt je fit, mogelijk vanuit VCOV, waarbij deels sponsoring (voeding). Concept: 4 shiften met gezond ontbijt met diëtiste in eerste fase en gevolgd door  sportieve activiteit. Minstens 150 deelnemers. Moeilijk in te schatten of we dit aantal zullen halen. Evt. contact opnemen met VCOV om de flexibiliteit te bekijken in dit programma. Evt. voorstellen of we dit mogen koppelen aan Lentewandeling met activiteiten onderweg. Andere optie is volledig zelf organiseren met evt. brunch gevolgd door activiteit. Alles is nog open en mogelijk.
o   Luc aanspreken of we evt. Vlerkbos kunnen gebruiken.

6. Nieuws uit de werkgroepen

Feest

- zie hoger

Verkeer
-          Info avond op 26 feb;
-          Parcours gecontroleerd en aangepast;
-          Parcours doorsturen naar Tim om op site te plaatsen;
-          Vroeger altijd tekeningen, nu ook foto’s;
-          Politie is op de hoogte;
-          Formulieren witte en groene trui: ok.

Schoolkrant
-          Schoolkrant 4° lj is reeds in de schooltas beland. Karikatuur goed bevonden, mogen nog straffer worden. Groep van 12 kinderen was teveel. Max 8 kinderen (evt trekking houden) voor bijeenkomst en 2 of 3 kinderen voor interview.
-          3°lj vóór Paasvakantie; karikatuur juf Kim.
-          Krantje van 1° en 2° lj zal samengenomen worden.

7. Verkiezingen

-          Om de 3 jaar nieuw bestuur. Naar alle leden OC wordt brief gestuurd dat kandidatuur kan gesteld worden. Deadline eind april. Nieuwe bestuur wordt in juni gekozen.

8. Info van de school

-           /

9. Vragen aan de school

-          Data zwemmen stemmen niet overeen tussen de schoolkalender en OC kalender.

10. Varia

-          Idee om grasmat op tegels te leggen. Lijkt geen goed idee (plassen, …) Evt. met ouders tegels speelplaats uitbreken om kostenplaatje te drukken. Welke apparatuur nodig?

Reacties