Verslag vergadering OC 06/11/2014 – 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Goedkeuring dagorde.
Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd.

2. Verwelkoming

 Voorstelling nieuwe leden (Sylvie, Hilde) en tour de table.

3. Kasverslag

 

-         4. Bestuur

Momenteel wat onderbemand door afwezigheden Philippe, Roeland, Ruth. (door familiale omstandigheden)
Warme oproep aan alle leden om bij te springen waar mogelijk. Bestuursvergadering staat open voor iedereen, ook hier warme oproep om bestuursvergaderingen bij te wonen. Data zullen gecommuniceerd worden.

5. Komende activiteiten


  • 4 dec: voordracht: ‘Menselijk brein van embryo tot dementerende’ (Michaël Portzky), uitnodiging volgt. Met inschrijving, wel gratis. Nog te bekijken of we drankje aanbieden, vragen we hiervoor een bijdrage?
  • volgende spreker eventueel: dr. Eric De Marteleire. Datum nog te bespreken. Nog niet gebonden aan deze spreker dus alle voorstellen mogen doorgemaild worden, nieuwe ideeën nog steeds welkom
  • Sint op school: OC zal €50 schenken per klas. 12 lagere klassen, 2 x gym, 1 zorgklas, 7 kleuterklassen. Bedrag wordt overgeschreven op de rekening van de school.
  • nieuwjaarsetentje leden OC (iedereen betaald eigen eten meestal rond €35): momenteel niet haalbaar om fuif te organiseren,  gezien geringe bezetting bestuur. Voelen anderen zich geroepen om dit op te nemen? Eventueel laten doorgaan in Caipirinha: 6 of 7 feb: etentje is mogelijk, fuif kan in principe niet. Wordt nog overlegd of toch kan. Kostprijs voor eten zou daar wel €50 zijn!. Zaal gratis.
  • Ander voorstellen Agathea, sporthal Merelbeke, tennis Merelbeke (Frederik informeert). Voorstellen andere locaties steeds welkom.
  • Familiedag, ter vervanging van Lentewandeling: Ontbijt je fit. Ontbijt wordt gesponsord. Organisatie door VCOV, enkel brood aan te kopen. Nadien sportieve activiteit. Voorstel op zondag 31 mei. Zal vnl. afhangen van VCOV (willen sponsors nog meewerken). Beslissing eind nov bij VCOV.

6. Nieuws uit de werkgroepen

Feest

- Evaluatie eetfestijn (zie ook bijlage)
            - pro’s en contra’s eten;
- volgend jaar evt. kip of steak;
- systeem van doorstrepen op eetkaart niet zo gemakkelijk voorstel om evt. te vervangen door aparte kaartjes, zodat er niemand moet staan om te doorstrepen. Vraagt wel extra werk bij vullen van enveloppen. Nog te bekijken.
- mooie prijzen tombola;
- zesdeklassers zeer goed geholpen;
- taken voor opruim vooraf verdelen met info hoe ordenen.
- Verschuiven datum eetfestijn is praktisch moeilijk doordat agenda gemeentehallen volledig vastligt. Reden waarom datum evt. verschuiven: kleuterleerkrachten zouden grootouderfeest tijdens de week van de grootouder willen organiseren om diverse redenen (weer, aantal grootouders, …) en deze valt samen in oktober met huidige eetfestijn periode.
- Winst: ongeveer € 400 meer dan 2013, hoger drankverbruik met minder mensen, hogere tombola opbrengst.
- Etentje ter bedanking helpende handen, doen we dit al dan niet? Vb spaghetti avond (beperkt budget). Pro: team op een ontspannen manier samenbrengen. Vorm van bedanking. Kan motiverend zijn voor mensen om te blijven energie in steken evt. drank door de mensen zelf te betalen. Leerkrachten ook uitnodigen. Doodle zal opgemaakt worden.


Verkeer
Nog niet samengekomen. Wanneer wordt dit gepland?
Polsen bij Ken wat er in vooruitzicht is.
Info VCOV is als interessant onthaald. Map te bekomen.

Schoolkrant
Veel positieve reacties op 1° schoolkrant. Schoolkrant 2 wordt vrijdag 7 nov meegegeven met de lln. Deze krant van het zesde lj werd gemaakt door Els en Birgit. Vijfde leerjaar zal gemaakt worden door Sophie en Veerle Astaes en Veerle Lamote en evt andere ouders (Johanna?) voor kerstvakantie.
Verloop: iedereen kan meewerken. Basis van lay-out die kan ingevuld worden. Bezoek aan de klas om toe te lichten aan de kinderen. Kinderen krijgen brief mee, ouders vullen in om toestemming te geven dat kinderen mogen meewerken. Krant wordt uitgewerkt op school, in de computerklas (3-tal uur). 8-tal kinderen is voldoende. Kinderen krijgen opdracht voor een bepaalde pagina. Kinderen kiezen welke leerkracht er geïnterviewd wordt. Volwassenen verzamelen info in krant. Op voorpagina komt steeds een foto van de kleuters.
Volgende data: zie mail Els.

7. Info van de school

- staking: cfr blauwe brief, 15 december zal waarschijnlijk wel meegedaan worden.

8. Vragen aan de school

- mogelijkheid tot busvervoer naar Vlerkbos bij slecht weer? Sommige kinderen blijven tot 18h en zijn de hele tijd kletsnat. Is het mogelijk dit te bespreken met Luc?
- in het kader van recyclage is er de mogelijkheid vanuit een bedrijf om boxen te vullen met klein elektrisch materiaal. Per box €5 voor de school. Zelfde principe onlangs voorgelegd aan dir. Geert voor inzameling gsm’s. Per 50 gsm’s kan je kiezen voor tablet of computer als school. Reactie school: principieel wil men dit niet doen. Dergelijke aanvragen komen vaak. Wat doe je wel/niet? Wat betreft gsm’s is de periode beperkt, procedure is inschrijven en datum vastleggen. Actie loopt nog ganse jaar. Nog eens bespreken met Geert.
- losliggende tegels op kleuterspeelplaats: is er geen goedkope tijdelijke oplossing mogelijk, vb. losse tegels losmaken en asfalt gieten op deze plaatsen?

9. Varia

- Op school gebeuren weinig dingen samen met ouders, niet elk jaar schoolfeest, ouders vinden dit jammer.
Ter info:
OC vergaderingen 2014-2015:                12/01 – 24/02 – 26/03 – 18/05 – 10/06
Bestuur-OC vergaderingen:                     11/12 – 16/02 – 12/03 – 22/04 – 01/06 
Volgende schoolkrantjes:                         19/12 (5de lrj.) – 23/01 (4de lrj.) – 27/02 (3de lrj.)
27/03 (2de lrj.) – 29/05 (1ste lrj.)

Reacties