Uitnodiging voordracht: ‘Het menselijk brein: van embryo tot dementerende’

Voordracht:Het menselijk brein:
van embryo tot dementerende’
door Dr. Michael Portzky
donderdag 4 december 2014 om 20u
Paus Johannescollege


Het valt  op hoe gefascineerd mensen zijn wanneer ze wat meer uitleg krijgen over de werking van ons fenomenale brein… Daarom nodigden we neuropsycholoog dr. M. Portzky uit om,
 in een verstaanbare taal, een lezing te wijden aan dit fascinerende thema.


Hij zal ons de ontwikkeling van het menselijke brein verduidelijken, van embryo naar puber, naar volwassene, tot mogelijks ooit zelfs dementerende. Een voordracht waarin uitgelegd wordt wat er allemaal ‘goed moet gaan’ opdat alles ‘goed zou kunnen verlopen’… maar ook stilstaan bij wat er allemaal kan verkeerd gaan.
Een boeiende reis doorheen misschien wel het meest complexe systeem dat bestaat.


Dr. Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch Psycholoog. Hij specialiseerde zich nadien in de neuropsychologie. Door zijn ervaring in de neuropsychologie raakte hij dan ook meer en meer betrokken bij de diagnostiek van dementie, en begon hij bvb ook deel te nemen aan registratiestudies voor de zogenaamde ‘Alzheimermedicatie’, waardoor zijn inzicht in de mogelijkheden van deze medicatie en de pathologie op zich fors toenam.

Momenteel is hij deeltijds verbonden aan een Gents psychiatrisch ziekenhuis, alwaar hij verantwoordelijk is voor alle diagnostiek.. Hij doctoreert momenteel op een studie waarbij voor de Vlaamse en Nederlandse populatie gekeken wordt wat de ‘normale waarden’ zijn wat betreft ‘Resilience’ (oftewel de mate waarin men opgewassen is tegen de uitdagingen en tegenslagen van het leven), en hoe specifieke groepen zoals psychiatrische patiënten of atleten zich verhouden tot die normale waarden. Hij is tevens auteur van de enige gevalideerde en genormeerde Nederlandstalige vragenlijsten omtrent Mentale Veerkracht.

Om praktische redenen willen we vragen om in te schrijven, zodat we het juiste lokaal op school kunnen voorzien.  Iedereen is uiteraard van harte welkom!

U kan zich hier inschrijven voor deze boeiende voordracht.

Reacties