Verslag vergadering OC 24/09/2014 – 20u1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd.
Extra punt: schoolraad

2. Verwelkoming
Nieuwe leden:
-          Frederik De Vetter (aanwezig)
-          Leen Van Brantegem (afwezig)
-          Sylvie Demeyer (afwezig)
-          Hilde Polyn (afwezig)
-          Melissa Guillemyn (aanwezig)
Tour de table met interviewvraag uit het schoolkrantje.

3. Kasverslag
-          
4. Huishoudelijk reglement
-          Huishoudelijk reglement wordt doorgegeven, aangepast met nieuwe penningmeester Roeland (zie bijlage), verder geen aanpassingen.

5. KinderBBQ
Vlot verlopen.

6. Fietsexamen
Vlot verlopen, iedereen op tijd binnen, voldoende tijd om te evalueren. Verslag bij meester Geert en juf Annelies. Iedereen geslaagd.

7. Receptie laatste schooldag
Vlot verlopen.

8. Koffie eerste schooldag
Heel veel ouders aanwezig, alles vlot verlopen. Goede sfeer.

9. OC-Schoolkalender
Ook dit jaar werd de OC-schoolkalender opnieuw verdeeld.

10. Komende activiteiten
Eetfestijn:
-          Menu idem 2013;
-          Zesdeklassers worden ingezet voor bediening aan buffet;
-          Sponsoring nu ook via placemat;
-          Graag op zoek gaan naar leuke tombolavraag;
-          Schminkhoek steeds onder volwassen begeleiding;
-          Werklijst: nog veel helpende handen nodig op zaterdag;
-          Tip voor tombola: per 3 lotjes extra lotje in pot voor trekking voor hoofdprijs.
11. Voordrachtavonden
-          Voor wie? ouders en leerkrachten.
-          Locatie? PJC, lokaal afhankelijk van aantal deelnemers.
-          Prijs? Afhankelijk van spreker.
-          Eerste spreker: dr. Michaël Portzky, “Het menselijk brein van embryo tot dementerend”, wil gratis komen als bijdrage in OC en school. Voorstel 4 december 2014, 20h.
-          We zoeken nog naar andere sprekers die betaalbaar zijn. Graag ideeën voor sprekers doorgeven. Gezinsbond, Child Focus, VCOV doet ook voorstellen voor sprekers. Checken wat gemeente in dit kader doet.
12. Grootouder-/ouderfeest
Formule blijft zoals voorheen: optreden. Op woensdag komen de grootouders, vrijdagavond is voor ouders. Evt. op vrijdagavond door OC drankje voorzien. Op vrijdag 2 vertoningen: 15h30 en 17h30.

13. Nieuwjaarsetentje & fuif
Nog geen datum aangezien de voorziene data 31 jan en 7 feb niet goed matchen met ouderfeest. Evt eindejaar etentje (eind dec) van maken. Nog verder te bekijken. Evt toch 7 feb, locatie ook nog te bekijken.

14. Familiedag
Lentewandeling van vroeger zouden we evt. ‘Ontbijt je fit dag’ van maken, met sponsoring van VCOV. Eind okt is bekend of VCOV terug sponsort met ontbijtbuffet. Tijdens ontbijt is er voedingsadviseur aanwezig. Voorwaarde: gezond ontbijt met sportieve activiteit en feest op school na activiteit. Voorstel data: 25/26 april of 30/31 mei. Voorkeur gaat naar 30/31 mei.

15. Nieuwe uit de werkgroepen
- Feest (trekker Veerle): zie hoger. Nieuwe mensen steeds welkom
- Verkeer (trekker Ken?): 3 leden, 2 leden stoppen na dit schooljaar. Nieuw lid aangemeld via briefjes. Belangrijk dat er nagedacht wordt over hoe de werking kan verder gaan. Nog geen concrete ideeën, voorlopig nog steeds de prioriteit op fietsexamen. Andere ideeën: herkenbaar veilig naar school gaan, fietspool. Is er verder nog iets gebeurd met foto’s die gemaakt werden op einde schooljaar?
Voorstel: datum eerste bijeenkomst naar iedereen sturen, met info over groep.
- Schoolkrant (trekker…)
Eind augustus eerste bijeenkomst, nieuw concept staat ongeveer op poten. Themablokken die in elke krant gaan terugkomen o.a. interview. Eerste schoolkrant wordt gemaakt door OC, volgende 6 edities gemaakt door lln. Lln die willen meewerken op één woe of za nm om krant in elkaar te steken onder begeleiding van de werkgroep schoolkrant. Lln interviewen een lk, maar niet eigen lk. Kleuters werken mee via tekening in een krant. Start met 6° lj. Rekrutering kinderen via briefje, dat ook door ouders wordt goedgekeurd. Lid werkgroep komt langs in klas om toe te lichten. Ideeën steeds welkom, mailen naar Sophie. Formaat A3, evt met mogelijkheid tot uitbreiding met één A4. Prijs: € +/- 145 full color/250 exemplaren, € +/- 30 zwart/wit

16. Info van de school
-          Leuke start met koffie, goede sfeer;
-          Heel veel betrokkenheid op info avond;
-          Schoolreglement digitalisering geslaagd, slechts 10 papieren versies;
-          Gezond ontbijt: geslaagd, volgend jaar zeker ook op te nemen;
-          Nieuwe handleiding lagere school;
-          Lln-raad: 5° leerjaar, burgemeester en schepenen hadden de vraag dieren te hebben op school: nu 2 kippen achter de containerklas.
17. Schoolraad
-          Schoolbestuur is nu officiële geleding schoolraad, reglement wordt aangepast.
-          Schoolreglement: heel veel wijzigingen, met verticale lijnen aangeduid.
-          Lestijdenpakketten en klasverdeling. Extra lk in lagere school, die extra gym-uur geeft. Meester maarten geeft meestal buiten gym.
-          Wijziging zwemmen: te groot aantal groepen en te weinig plaats in zwembad. Nu met eerste lj alleen zwemmen, ook 2° lj alleen laten zwemmen. Eerste en tweede lj zwemmen het ganse jaar. Derde en vierde lj zwemmen van sept tem 9 feb, 5 en 6 zwemmen vanaf 9 feb 2015 tot einde schooljaar.
-          Kleuterschool ook extra lesuren, extra bewegen met kleuters vanuit de visie van de zorg (M-decreet, meer werken met individuele trajecten).
-          Prioriteitenplan uitgestippeld: niet gewijzigd sinds juni.
-          Nascholing werd vastgelegd: studiedagen: Hoogbegaafdheid, een medialijn doorheen onze wereldoriëntatie, …
-          Gimme: niet toegelaten software voor school omdat er reclame op komt. Niet toegestaan volgens schoolreglement. Verder zoeken of er een manier is om reclame te omzeilen. Tim bekijkt dit verder. Alternatief: als meeste ouders emailadres doorgeven, kan dit via een groep gemaild worden. Wel zorgvraag dat sommige mensen toch graag op papier hebben.
18. Vragen aan de school
-          Vakantiedagen: vorig jaar extra vakantiedag voor de krokusvakantie, dit jaar niet. Reden? Voor sommige mensen is dit handig om op reis te gaan, niet  voor iedereen, mensen die extra opvang moeten voorzien.
-          Zwemmen eerste lj: krijgen kinderen zwemles?  Ja, school kiest er voor om kinderen te leren zwemmen. Voorstel van iemand die extra ondersteuning wil geven, indien gewenst. Er gaan voldoende lk mee, maar geen professionele begeleiding. Om echt te kunnen zwemmen, toch extra zwemlessen volgen.
19. Varia
-          Pimp je speelplaats: meer details vanaf 1 oktober op website. €3500. Je mag maar om de 3 of 4 jaar deelnemen. Geert bekijkt hoe lang geleden.
-          Aantal leden? Te bekijken, we hebben ook veel helpende handen die geen lid zijn (bijlage met leden en contactgegevens).
-          Verplaatsen eetfestijn: niet meer in oktober, wel bvb jan/feb om grootouderfeest in oktober te plaatsen. Check gemeente voor datum, vermijden dat sneeuwklassen er in vallen. Ander idee: eind november. Te bekijken.

Reacties