Verslag Vergadering OC 12/06/2014 - 20u1.Goedkeuring verslag

Het verslag van de vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd. Iedereen blijkt nu de verslagen te ontvangen. Er zijn wel nog een aantal nieuwe leden nog toe te voegen in ledenlijst, die voorlopig niet volledig up to date blijkt te zijn. (probleem met inlog, wordt door Tim bekeken)
Vorig verslag: uitnodiging 3 tal dagen eerder dan verslag, niet iedereen ontvangen, Tim zoekt problemen uit.

2. Rekeningoverzicht
-

3. Activiteiten

3.1 KinderBBQ
De kinderBBQ wordt georganiseerd op 24/06 en er hebben zich reeds 10 helpers aangemeld. Het opstellen van een werklijst is niet echt noodzakelijk.
Er wordt gevraagd om;: snijplank, mes, etc mee te brengen.
Paul, Filip en Tim helpen Koen aan de BBQ. Er werd ook aan Koen gevraagd om ander BBq materiaal te voorzien dan dat van vorig jaar..

3.2 Fietsexamen
In juni werd een mail verstuurd naar alle medewerkers. Aanvankelijk hadden 15 mensen toegezegd waarvan er bij 5 ondertussen iets tussen gekomen is.
Dus momenteel zijn er 9 bemande knooppunten. 6 mensen van OC zijn ook beschikbaar.Er zou nog 1 iemand foto’s kunnen nemen. 3 oud leerlingen hebben zich ook aangemeld. Gezien er 16 knooppunten zijn zouden nog 2 à 3 extra helpers welkom zijn.
De politie is verwittigd door Directeur Geert. Er zijn 32 lln ingeschreven en er werd hen meegegeven nogmaals de fiets te controleren gezien er een controle is voor de start (remmen, reflectoren....)

3.3 Laatste schooldag
2 tafels zouden opnieuw aan de parking geplaatst worden. De start is om 11h en de drink eindigt als de school stopt. Er komen 6 personen helpen.
Er worden pintjes, fruitsap, water en cava (12 flessen resterend van de communnie) voorzien. 1 kleine tent, 1 tafel en bekers moeten voorzien worden.
De ouders worden uitgenodigd voor de voetbalmatch. (Roeland en Annelies stellen zich al kandidaat)4. Werkgroepen

4.1 Schoolkrant
Een tweetal mensen hebben al interesse getoond. Tijdens de vakantie zou al een lay-out opgemaakt worden.
4.2 OC feestje-etentje
Het etentje zou deze keer misschien doorgaan in de Caiperinha. Filip en Els gaan daar eens langs. Eind januari/ begin februari is een optie.

4.3 Schoolfeest
Dit jaar zal er geen schoolfeest plaatsvinden omdat dit telkens samenvalt met de ski vakantie. Om dit probleem op te lossen wordt 1 jaar overgeslaan.
Het OC stelt voor om van de lentewandeling een familiedag te maken om dit wat op te vangen. Er zou gestart kunnen worden met een ontbijt (opzet VCOV met sponsoring van onder andere Colruyt ikv. sportieve activiteiten). Vanaf eind oktober is geweten of de sponsors opnieuw meedoen en kan een datum vastgelegd woden.

5. Nieuws van de school

Gezien de afwezigheid van Directeur Geert wordt dit puntje niet verder ingevuld. Er wordt enkel vermeld dat meester Luc nog steeds afwezig is en juf Sofie en Veronique terug zijn.
De datum van de skireis ligt nog niet vast.
Er is nog plaats voor inschrijving nieuwe kleuters en de kleuters zullen weer vooraf weten in welke klas ze zullen terchtkomen.

6. Vragen aan de school

De vraag wordt gesteld of de prijs van de maaltijd aangepast werd sinds de soep bij de kleuters afgeschaft is. Deze werd niet aangepast.
Indien iemand de gehandicapte plaats wenst te gebruiken bij einde van de school kan de vragende partij zich best wenden tot de Directeur om concrete afspraken te maken. Nu kan de parking pas gebruikt worden 15min. Na school en nadat de bus van de Vlerkopvang weg is...

7. Algemeen

De vraag wordt gesteld of het eventueel mogelijk is bv tijdens schooluitstappen iemand op school te verwittigen indien de bus te laat zal aankomen. Deze persoon kan dan de wachtende ouders inlichten.
De vraag wordt gesteld of er eventueel (meer) vis kan op het menu gezet worden. Dit kan eventueel met Koen overlegd worden.
Verslaggever Ruth.

Reacties