Verslag vergadering OC 25/03/2014 – 20u

1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Iedereen heeft het verslag ontvangen en het wordt unaniem goedgekeurd.

2. Kasverslag

Betalingen van tuincafé,folders schoolkrant en bierhalle melle werden uitgevoerd

3. Voorbereiding eerste communie.

De voorbereidingen worden gestart om 10 hen er zijn10 helpers die bevestigd hebben. De tenten worden door gemeente geleverd op vrijdag en worden op dinsdag terug opgehaald.                                                                                                                                                                                                                        
4. Kinder BBQ

De kinder BBQ is gepland op 24 juni en is opnieuw geboekt bij Koen. Er zijn nog helpende handen nodig vanuit het OC. De tenten zijn reeds gereserveerd bij de gemeente.

5. Drink laatste schooldag

De start van de drink is voorzien om 11 h en het einde is voorzien om 11.40. Het wordt aangekondigd via het OC paneel en de blauwe brief.De party tent wordt meegebracht en de drank wordt voorzien.

6. Voorbereiding Eetsfestijn

Het eetfestijn in 2014 vindt plaats 11-12 oktober. De 13 is een pedagogische studiedag. De formule is analoog aan die in 2013.


7. Werkgroepen

7.1 krant:

Er kwam geen reactie op de flyer. Er werd voorgesteld om de flyer nogmaals toe te lichten in de klasdoor de leerkracht. Vermoedelijk hebben ze hiertoe de kans niet gehad. Bij deze wordt er dus een nieuwe oproep/toelichting gelanceerd.

Voorstel voor concept:       -5 à 6 exemplaren per jaar
-Per leerjaar 5à 6 lln, startend met het 6e leerjaar
-eventueel kan op woensdag samengekomen worden.
-wat?    Interview met leerkrachten
Gedicht/tekst
Recept
Knutseltjes
De opmerking wordt gegeven dat er al een krantje is in het 5e leerjaar. We moeten dus opletten niet in hun vaarwater te komen.

Voor het drukwerk zijn verschillende opties mogelijk waarvan de prijs nog moet geevalueerd/vergeleken te worden. Er kan bv ook geopteerd worden om een insteekmaoje mee te geven (cfr nieuwsbrief)

Voor de kleuters zou er eventueel gekeken worden voor tekeningen/foto’s

Er wordt een jaarplanning opgesteld en nagegaan wie er wat kan invullen.

Er wordt nagegaan of de samenkomst op een woensdagnamiddag kan en eventueel op school.Er zijn verschillende voor-en nadelen aanwoensdagen of schooldagen.Nu in dit schooljaar zouden we enkel het 6e leerjaar nog aan bod laten komen.

7.2 Verkeer

-nieuw rond punt
-Nog een aantal ander nieuwe punten
-De infodag was een succes, er waren veel ouders aanwezig
-link isop de blog beschikbaar
-6A:16/20
-6B: 17/19
-6kinderen nemen niet deel, Directeur Geert kijkt dit na
-Er zijn 16 kandidaat waarnemers
-de werkgroepleden zullen wsch vrij zijn om foto’s/filmpje te maken
-Directeur Geert verwittigd de politie

 
8 Opvolging Anja als Penningmeester

Roeland stelde zich op de bestuursvergadering kandidaat. Er is ook een optie om nieuwe verkiezingen te organiseren of er wordt binnen het bestuur herverdeeld.
Iedereen is akkoord met het voorstel van Roeland


9 Schoolraad

-151 kleuter
-234 lagere school
-Instroom kleuters: 40 na de voorrangsregel nog 27 plaatsen vrijdag
-Voor de lagere klassen plafond op 45 lln per leerjaar voor 2014-2015,laterkan dit herbekeken worden
-De maxfactuur; enige  aanpassingdie kan gebeuren is index


Gebouwen:
De kleuterklassen worden geschilderd tijdens dezomervakantie, de gang in de krokusvakantie

De toiletten van de kleuters worden vernieuwd afhankelijk van de toezegging van agion

De losse tegels in de lagere school worden vernieuwd

Volgend project is het sanitair van de lagere

10 Nieuws van de school

-door het 6e leerjaar worden azalea’s verkocht ten voordele van het geitjesproject

-16/24 komen er bij in de kleuterklas voor zorg.Juf Sofie De Moor isaangesteld. Op donderdag zal meester Maarten extrabeweging geven aan de kleuters.

-De opmerking wordtgegeven dat het soms moeilijk is om vervangers te vinden en ouders dus tijdig in te lichten over wijzigingen. Meester Luc wordt vervangen door Juf Frie de Waele.

-Anne is afwezig.Jan vervangt haar...nog wat kleine problemen worden rechtgezet.

-24april inschrijving kleuters. Er zijn nog 27 plaatsen vrij. Er komt hieromtrent nog een folder


11 Varia

De OC brievenbus wordt aangehaald in de blauwe brief. Deze kan dienen voor alle OC post van kinderen en ouders.


Reacties