Verslag vergadering OC 17/09/2013 – 20u


1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Een paar punten zijn toegevoegd aan de voorgestelde dagorde.

Iedereen heeft het verslag van juni ontvangen. De volgende OC vergadering die gepland stond op 14/10 wordt verplaatst naar 21/10 gezien die datum vlak na het weekend van het eetfestijn ligt.


2. Kasverslag

Opgenomen in het doorgestuurde verslag naar alle leden van het OC

 
3. Evaluatie koffie eerste schooldag.

Het was een aangename voormiddag waar vrij veel mensen op af gekomen zijn. Er werd beslist om dit jaar niet met het OC in de klassen langs te gaan gezien de eerste week reeds vrij druk was. De datum van de volgende vergadering zal steeds aan het bord aan de kleuterpoort opgehangen worden. De jaarkalender wordt ook dit jaar opnieuw gemaakt.

 
4. Aankopen kleuterklassen

De juffen en de kinderen waren heel blij met de geschenken. Ook de bekleding van de OSB platen met vinyl staat op het programma, daar de tapijten niet onderhoudvriendelijk noch hygiënisch zijn. Er is geprobeerd deze gratis te verkrijgen wat niet gelukt is.

Er is geopteerd om restrollen aan te kopen bij een groothandel a rato van 5.5 euro/m² excl. Btw.

Om zowel de podia en de verdiepingen te kunnen doen is er 80m2 nodig en dus ongeveer 440 euro. Nu is het even afwachten om de juiste maten op de kop te kunnen tikken al wordt verwacht dat deze hele snel gevonden zullen zijn. Er wordt een Doodle verstuurd voor het plaatsen. De vraag wordt gesteld of er gelijmd of met dubbelzijdige tape gewerkt zou moeten worden? Er blijkt een voorkeur voor lijmen.

 
5. Voorstel informatieve avonden

Frederik Imbo: Hierover stond een overleg met de ST Elooisschool en de ST Michielsschool op de agenda, deze is echter niet doorgegaan. De avond staat ingepland op 9 oktober in het Groendal.

De vraag wordt gesteld hoe men bij deze persoon terecht komt want het is toch meer entertainment dan “KUNDE” wordt aangegeven. Er wordt gerepliceerd dat de onderwerpen en avonden toch vrij confronterend en met inhoud zijn en aanzetten tot nadenken.

Er kunnen wel kaarten gekocht worden maar we zullen zelf niets financieel bijdragen bij de organisatie.

 
6. Voorbereiding Eetsfestijn

Tijdens de vergaderingen in de grote vakantie! Werd in vraag gesteld of het niet beter naar voorjaar 2014 verplaatst zou worden wat ons meer ruimte geeft om aan een nieuw concept te werken. Begin oktober is heel snel. In het voorjaar blijken de mogelijke data in de paas-, of krokusvakantie te vallen of 1 week voor de communie. Dit blijkt dus geen haalbaar voorstel. Zodoende werd verder overlegd met Traiteur Koen, hij kan het eetfestijn verzorgen maar niet op de manier zoals vroeger met 5 verschillende menu’s. Een optie is beenham op de BBQ en voor de kinderen balletjes. De prijs zou bedragen voor de kindjes 9 euro en de volwassenen 16 euro. Voor de vegetariërs zou een vegetarisch burger op de BBQ aangeboden worden.

Er zou dit jaar ook geen aperitief inbegrepen zijn in het menu om op die manier de mensen de keuze te laten en meer consumptie te stimuleren. Er zou wel nog gewerkt worden met drankkaarten.

De uitnodigingen zijn reeds klaar en worden vrijdag meegegeven.

De bediening zou dit jaar met tapwagens gebeuren (cfr. Schoolfeest) waar kan gekozen worden om bediend te worden of drank zelf af te halen. We zouden ook de shiften afschaffen en eten voorzien tussen 12 en 15 uur doorlopend. Hiervoor zullen er meer tafels en stoelen voorzien moeten worden (750 zitplaatsen). Er zal ook pas om 16.30 gestart worden met afbreken om de mensen de kans te geven rustig te blijven zitten en iets te drinken.

Bierhalle Melle geeft 60% korting op tafels en stoelen en een ballonvaart cadeau.

De uitnodigingen zijn gemaakt en de vraag voor hulp wordt rondgestuurd. Er wordt een lijst opgemaakt van hoeveel desserten we aangeboden krijgen. Voor de kindjes worden ijsjes voorzien.

De desserten worden op bordjes gelegd en de koffie wordt maar door 1 persoon gemaakt.

De opbrengst gaat naar gordijnen voor de kleuterklasse. Het schilderen staat ingepland voor volgende grote vakantie. De opbrengst van het schoolfeest en het eetfestijn zou hiervoor gebruikt worden.

We houden eraan om toch nog een budget van 2000 euro te reserveren voor oa de Sint en reserve in de kas, we zullen dus achteraf bepalen hoeveel we precies kunnen besteden aan de gordijnen.

Reservaties mogen per mail doorgegeven worden aan Els, ook ideeën voor de wedstrijd kunnen voor 1/10 doorgemaild worden. Voor cadeautjes worden de plaatselijke handelaars aangesproken.

Er wordt een PowerPoint gemaakt met de logo’s van de sponsors en de realisatie van het OC op school.

De tafelonderleggers zullen gesponsord worden door Eurotuin/Telenet alsook 3 geschenken. Het tafelpapier is bijna op. In de makro kost 100m een 25-30 euro alsook bij Atita. Mieke kijkt eventueel ook nog voor bruin papier.

De werklijst wordt doorgegeven. Er zijn 3 werk shiften en verschillende taken zowel voor zaterdag als voor zondag.

7. Werkgroepen

Schoolkrant: Op de rondvraag hoe de schoolkrant vernieuwd kon worden kwam geen reactie. Er komt het voorstel om eerder met vakantieboeken te werken, zou bv enkel online kunnen, een A( formaat of een werkboekje. Er wordt voorgesteld om de vraag eens in de klassen te stellen om te polsen wat de kinderen er zelf van vinden. Misschien kan ook een kinderenquête opgesteld worden.

Verkeer: Er wordt getwijfeld aan de opvolging en de continuïteit, er is zeker plaats voor uitbreiding. Ken stelt zich onmiddellijk kandidaat om deze werkgroep te vervoegen en oude en nieuwe ideeën te mixen. Johanna sluit zich ook aan.

Voor het fietsexamen is alle informatie beschikbaar en ligt de datum al vast. In januari wordt de oefening van het parcours gestart. Directeur Geert waarschuwt opnieuw de agenten en laat een fietscontrole doorgaan.

Voor alles voorgesteld wordt aan de betrokken ouders wordt geopteerd om ook eens een voorstelling te doen op een OC vergadering, zodat iedereen kan zien wat dit juist inhoudt. Er wordt opnieuw nagedacht over de vroeger bestaande fietspool. De werkgroep zal eind oktober al eens samenkomen.

Feest: Veerle trekt de groep maar wil graag assistentie, alle mailings en werklijsten opvolgen is te veel.

IT: Maarten vroeg vorig schooljaar of iemand zijn taak kan overnemen? Tim is bereid dit te doen. De jaarkalender is klaar.

10 Varia

- 23 oktober oudercafé VCOV in Kruibeke

- Er wordt gekeken om een ideeënbus op te hangen bij het bord specifiek voor het OC

- Er wordt geëvalueerd of er nog verder gesleuteld zal worden aan de organisatie van het eetfestijn in de toekomst (op zaterdag met dansfeest of fuif of op een ander moment)


11 Mededelingen van de school

Iedereen is goed gestart ook de nieuwe lln.


12 Vragen aan de school

Herverdeling van de klassen roept vragen op, alle niveaus door elkaar. het blijft een gevoelig punt.

Bij het oversteken van de Hundelgemsesteenweg zal geen leerkracht meer staan ’s morgens, zodat er extra controle op de speelplaats kan zijn. Dit werd meegedeeld op de ouderavond. Er wordt gevraagd of dit eventueel ook nog eens meegedeeld kan worden via de blauwe brief?

Reacties