Verslag vergadering OC 16/05/2013 - 20u

1.Goedkeuring van de dagorde en vorig verslag

Er worden geen punten toegevoegd aan de dagorde.

2. Kasverslag

Opgenomen in het doorgestuurde verslag naar alle leden van het OC


3. Evaluatie van de communiereceptie

Communiereceptie is heel vlot verlopen; Iedereen was heel positief. De opstelling van de tenten van de gemeente zijn zeker een meerwaarde geweest, Vlotte werking, gelukkig is het weer ons ook nog goed gezind geweest. Heel gezellige hoek gecreëerd, te onthouden voor volgend jaar.
Er waren 72 flessen cava voorzien, er waren er een 30-tal over, Directeur Geert heeft de overschot overgenomen. 6 flessen fruitsap waren veel te weinig, onthouden voor volgend jaar. De 100 bricks waren voldoende en hetzelfde geldt voor de chips en de groentjes.
Een pakketje te weinig voor het kindje van Sofie Roegies, er wordt nog één pakketje bij gemaakt door Roeland.

4. Voorbereiding schoolfeest

-Om de laatste en belangrijkste knopen door te hakken wordt er nu maandag 20 mei vanaf 17u afgesproken bij Els thuis.

-Via de uitnodigingsbrief van het oudercomité zijn er reacties gekomen voor helpende handen, dus die mensen contacteren om ze in te schakelen en op de werklijst  bij te zetten.                          

-Er werd ook gesproken over de mogelijkheid om een video aan te kopen. Dit ter waarde van maximaal 5 euro,er zou gewerkt worden  met één vaste en één mobiele camera We hebben zeker 100 kopers nodig om uit de kosten te komen. Indien iemand zelf een “semi”-professioneel talent heeft om te filmen ook welkom,want om zelf de video te kopiëren kost ons dit ongeveer 1 euro per stuk. Vraag is dus wat gaan we doen?

-De mama van de kindjes Bondroit ziet een mogelijkheid om zeker 500 fruitsapjes ;”fruitshoot” gratis aan te bieden,
misschien meer, goed om na afloop van ieder optreden voor het buitengaan uit te delen aan de kleuters en kinderen van het lager.                                                             

-Het goede nieuws is dat op maandagmorgen er al zoveel inschrijvingen binnen zijn gekomen dat de voorstellingen voor de beide dagen al volzet zijn JDe vraag wordt nu gesteld of er voor de 100 inschrijvingen er een extra voorstelling moet gegeven worden op zaterdag van 18u tot 19u30 voor de lager school. Het is moeilijk om die mensen teleur te stellen en ze geen alternatief aan te bieden. Rekening houdend met het feit dat er zeker nog wel mensen zullen afvallen (die zich op een andere dag of tijdstip hadden ingeschreven). De directeur zal vrijdag nog hierover communiceren via schoolbrief om deze extra voorstelling te bevestigen.

-Wat betreft de opvangregeling met betrekking tot het schoolfeest:
De kleuters dienen op vrijdag namiddag na 15u op school te blijven, de kinderen van de lagere school gaan naar huis of kunnen in de vlerkopvang op school blijven. (niet het vlerkbos)
Na het optreden van de kleuters, tijdens het optreden van de lagere school, voorziet het oudercomité kleuteropvang (enkel via inschrijving.)

-Op vrijdagavond is er geen kleuterdisco voorzien, wie nog cd’s voor kleuterdisco heeft gelieve die mee te brengen (dj heeft geen kleutermuziek)

-Op zaterdag is er weer kleuteropvang voorzien door het oudercomité(ook via inschrijving) tijdens het eerste optreden van het lager, niet meer tijdens de extra voorstelling van het lager om 18u.

De vraag wordt ons gesteld door dir. Geert of ook wij verschillende opmerkingen van ouders gekregen hebben dat het ongehoord is om een schoolfeest betalend te maken. Hierdoor zouden er ouders zijn die afhaken. Bij de aanwezigen niet ter ore gekomen.

5 Werkgroepen
- krant:
Vrijdag 24 mei is deadline.
Er wordt vanuit verschillende hoeken aangegeven om de “schoolkrant” zoals ze nu bestaat , enigszins te herzien. erschillende leerkrachten werken goed mee aan de blog van hun klas,waardoor veel dezelfde info gegeven wordt.
Alle tips voor de schoolkrant zijn welkom.

- fietsexamen: De spandoek hangt op. Er wordt aangegeven, dat in de toekomst geprobeerd zal worden om voor Merelbeke een schoolroutekaart op te stellen die de veilige wegen alsook de aandachtspunten aangeeft voor de routes van en naar de school. De politie werd verwittigd voor het fietsexamen op 26 juni.
Het is nu definitief, een deel van het parcours zal niet toegankelijk zijn wegens wegwerkzaamheden, een alternatieve route is voorgesteld. Dit “alternatieve” deel zal waarschijnlijk niet tijdig meer meegedeeld kunnen worden aan de kinderen en hun ouders.

-IT: /

6. Mededelingen van de school

- De doorlichting is afgerond,de vorige doorlichting dateert van 6 jaar geleden.
De school werd nu gequoteerd op Nederlands doorheen de basisschool, op wereldoriëntatie en op leerlingenbegeleiding, alsook op welzijn en hygiëne.
Het volledige verslag zal te lezen zijn op de website van de school
Op alle vlak een prima resultaat, voor hygiëne is er nog werk met de meisjestoiletten, deels te wijten aan de snelle groei van de school is er nood aan extra toiletten.

- De bedoeling is om op het einde van het schooljaar aan de leerlingen van de lagere school mee te delen bij welke leerkracht ze het volgende schooljaar gaan zitten.
Ook bij de kleuters wil men pogen dit zo snel mogelijk mee te delen.
Er zullen volgend schooljaar 12 klassen zijn in de lagere school en 7 bij de kleuters waarvan 3 peuterklassen en 4 gemengde kleuterklassen

- Er zijn 40 kleuters ingeschreven en er staan er 3 op de wachtlijst 

Reacties