Verslag vergadering oudercomité 29/11/2012 – 20u


Hebben zich verontschuldigd : Philippe Van Moorhem, Sophie Mehuys, Maarten Van Onckelen, Annemie De Moor, Ruth Oldenfreiter en Birgit Van Merhaege, Johanna Mestdagh

1. Dagorde
Dagorde werd goedgekeurd.
Volgende agendapunten worden toegevoegd : Mark heeft een vraag voor de school


2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet doorgestuurd. Gebeurt eerstdaags.

3. Kasverslag
Bekend bij de leden van het OC

page1image10192
page1image10464
page1image10736
4. Evaluatie van het eetfestijn.
De werkgroep feest heeft een verslag opgesteld, hieruit werden enkele punten verduidelijkt:
De inschrijvingen:
Verliepen vlot en ook online was dit een succes. De opkomst van de oud-leerlingen was geen succes.

Werk op zaterdag :
Goede opkomst, goede werkverdeling
Wel veel vuile stoelen en tafels, hopelijk volgend jaar beter. Werd nochtans duidelijk gevraagd bij de bestelling.

Zondag:
Idee om reservaties mogelijk te maken op naam vanaf 12 personen. Misschien vermelden bij het inschrijvingsstrookje.
De eerste shift blijft langer zitten, optie is om reeds te starten op 10h45.
Bij het dessertbuffet is er nood aan 1 verantwoordelijke voor de koffie.
Mensen die inschrijven voor de afwas, in het begin inschakelen bij het buffet.
Extra handdoeken zijn noodzakelijk. Dir. Geert kijkt na of we extra handdoeken van school kunnen gebruiken.
Om meer opbrengst bij de drank te generen, zijn er meer mensen nodig voor de bediening van de drank. Een viertal extra personen.
Iedereen die opdient (ook leerkrachten) voorzien van een T-shirt van het OC, zo zijn ze beter zichtbaar.
Bij de schminkhoek misschien professionele grimeurs opzoeken (De spinnenkoppen), zo kunnen de 6de jaars ingeschakeld worden bij het buffet.
Volgend jaar opteren om offertes aan te vragen bij verschillende brouwerijen. Speciaal biertje in de kijker plaatsen – misschien een idee voor de volgende tombolavraag: hoeveel biertjes zullen er gedronken worden.

We zijn best tevreden over ons resultaat, we hebben toch kostenbesparend kunnen werken, geen aankoop desserten en geschenken dit dankzij de vele sponsors + meer volwassenen waren ingeschreven, waardoor we een winst van 6166.83€ hebben, chapo We hebben afgelopen bestuursvergadering bekeken hoeveel we vorig jaar hebben gegeven aan school €4000 voor de fietsstalling, en zouden dit jaar hetzelfde
bedrag willen schenken.
Alle aanwezigen zijn hiermee akkoord.
In overleg met Dir. Geert en OC zal dit naar verfraaiingwerken gaan van de klassen, meer bepaald gordijnen in de klassen waar dit hoog dringend is. Offertes zijn in aanvraag.

Veerle zal in de komende blauwe brief nog iets neerpennen.
page2image18720
page2image18992
page2image19264
page2image19536
page2image19808
page2image20080
page2image20352
page2image20624
page2image20896

5. Werkgroepen

5.1 Verkeer
De fietspool in Flora moet nog opgestart worden. Waarschijnlijk in het voorjaar.
Via de website voor fietsexamen heeft Stefan 30 genummerde fluo-hesjes gekregen. Binnenkort (februari of maart) is er een workshop in Gent ivm het inleggen van fietsexamens.

5.2 Schoolkrantje De artikelen moeten binnen zijn tegen 10 december. Sophie zal alles ophalen op 12/12. Het schoolkrantje komt uit in januari.

6. Nieuwjaarsactiviteit
Deze zal doorgaan in De Lucifer in Merelbeke. Er wordt een Doodle verstuurd met 4 mogelijke data’s in januari en begin februari.

7. Info van de school

Schoolfeest; Alle sterren op school: datum 31 mei en 1 juni. Vrijdag om 16h en 18h
Zaterdag om 15h en 17h
Kleuters en lager treden dus 2 maal op.

Inschrijven is noodzakelijk en een kleine bijdrage zal gevraagd worden.
De show gaat door in de turnzaal. Het OC kan gebruik maken van de speelplaats de refter om een hapje en een drankje aan te bieden.


8. Vragen aan de school 

Nieuw instapmoment – werking?
Alle nieuwe kleuters krijgen een brief met inlichtingen en 14 dagen voordien is er een kijkmoment in de klas.


Woensdagnamiddag sport – organisatie en coördinatie
Mr Peter coördineert het SVS. De leerkrachten werken hier vrijwillig aan mee.
Het wordt erkend dat de briefing soms wat laat gebeurt en dit soms voor teveel of te weinig vrijwillige oudertaxi’s zorgt. Voor Mr Peter is dit moeilijk in te schatten, daar sommige ingeschreven leerlingen niet komen opdagen.
Alle inschrijvingen worden doorgegeven aan SVS, ook deze organisatie kan fouten maken. Zo bleek in het verleden de deelnemerslijsten niet compleet te zijn.


Middagtoezicht – speeltoren kleuters
De kleuters mogen tijdens de middag enkel op de kleutertoren, niet op de grote. De school heeft geen weet van verschillende incidenten op de toren. 1 kleuter is ongelukkig neergekomen. Geen verdere ongelukjes genoteerd.


Tijdens de opvang (Vlerkopvang) mogen de kleuters wel op de grote toren. Er zijn dan ook minder kinderen aanwezig. Dit is een regel van de Vlerkopvang. Daar is onlangs een meisje gevallen met gebroken arm tot gevolg.
School zelf meldt dat de speelplaats wel zorgt voor meer struikelpartijen, daar enkele tegels los liggen. Tijdens het spelen vallen hierdoor soms kinderen. Idee voor volgend eetfestijn.

Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of deze school problemen heeft met openstaande facturen. Dit naar aanleiding van melding in het journaal dat sommige scholen een incassobureau moeten inschakelen.
Op Paus Johannes stelt dit probleem zich niet.


Verslaggever van dienst Anja De Graeve

Reacties