Verslag vergadering oudercomité 21/05/2012 – 20u

BASISSCHOOL PAUS JOHANNES
Hundelgemsesteenweg 239
9820 Merelbeke

Tel. : 09/230.76.48
Website: http://www.pjcouders.be
e-mail: info@pjcouders.be

Verslag vergadering oudercomité 21/05/2012 – 20u
1. Verwelkoming door de voorzitter
Zijn verontschuldigd: Caroline, Kris en Sofie.
Directeur Geert laat zich verontschuldigen door de aanwezige leerkrachten

2. Goedkeuring van de dagorde

Er wordt voorgesteld om ook een titel “Werkgroepen” toe te voegen aan de agenda. De vraag wordt gesteld of de wandelwerkgroep nu apart bestaat of onder de werkgroep Verkeer valt. Eigenlijk is de Wandelwerkgroep telkens een ad hoc groepje die wil helpen.

Ook een agendapunt mbt de kandidaturen wordt toegevoegd.

3. Goedkeuring van het vorig verslag

Er werd in het vorig verslag aangegeven dat er voldoende helpers waren om tijdens het fietsexamen de knooppunten te bemannen. Er zijn idd voldoende helpers als alle opgegeven personen aanwezig zijn en ook de laatste jaars warm gemaakt kunnen worden. Er zijn mensen nodig voor 16 knooppunten.

4. Kasverslag

Beschikbaar bij de leden van het OC.

5. Evaluatie 1e communie
 • Er bleken voldoende helpers aanwezig om alles klaar te zetten. Om alles op te ruimen was het aantal nipt.
 • Er bleken ook glazen te kort. Eventueel kan dat verholpen worden door de glazen sneller bij te vullen. Volgend jaar zullen ook meer glazen gevraagd worden.
 • Er is een grote opkomst voor de receptie en deze wordt ook positief onthaald. Het blijkt vooral ook voor de kinderen een leuk moment om bv kaartjes uit te wisselen ed.
 • Bij slecht weer is het wel druk om het in de eetzaal te laten doorgaan. Eventueel kunnen voor volgend jaar nog eens andere opties geëvalueerd worden.
6. Evaluatie plechtige communie

Er wordt voor elk kind een boekenbon voorzien vanuit het OC en ook een vrije toegangskaart voor Bobbejaanland. Hier wordt geen receptie aangeboden daar er te veel verschillende locaties zijn.

7. Werkgroepen

Schoolkrantje: Alle artikels voor de laatste schoolkrant moeten binnen zijn op 23/05/2012.

Verkeer: Er wordt voorgesteld om het parcours op het fietsexamen te laten uitvoeren zoals het ingeoefend werd en niet ifv het al dan niet voltooid zijn van de werken aan het kerkplein te wijzigen. Meester Geert wordt hier rond geïnformeerd.

8. Laatste schooldag
 • Tussen 11 en 11 h 40 wordt op de laatste schooldag een drankje aangeboden aan de ouders. De parkeerplaats zou eventueel op het voorste gedeelte voor de helft ontruimd kunnen worden voor deze gelegenheid. Eventueel kunnen ook de tenten van de kinder BBQ gebruikt worden bij regenachtig weer.
 • Er wordt geopteerd om de kiezen voor (ongeveer voor 200 personen): rode of witte wijn/ fruitsap/water /pintje. Alles wordt aangeboden aan een prijs van 1 euro of er kan ook nog eens nagedacht worden over een systeem met een spaarvarken voor een vrijwillige bijdrage.
 • deze activiteit zou in de blauwe brief of op de laatste maandkalender aangekondigd kunnen worden.
 • Glazen kunnen bij Oxfam gevraagd worden.

9. Aankondigingsborden

 • De grootte van het aankondigingsbord aan het kleuterpoortje is: 220 (240) x 60 (80). De prijs voor 1 groot en 4 kleine borden bedrukt bedraagt 98 euro + BTW. De sponsoring van 150 euro blijft geldig.
 • De kleine  borden worden recto verso bedrukt. Onder de kleine borden wordt een slogan voorzien (Maarten zoekt terug in zijn gegevens van de brainstorm).
 • Er is ook een vaste mededeling met de datum van de volgende OC vergadering.
 • Eventueel kan ook worden nagedacht of er aan de straatkant ook een bord kan opgehangen worden. Hierbij wordt het balkon aangegeven als mogelijke plaats. 
10. T-shirt

Er wordt aan Veerle gevraagd een herinneringsmail te sturen met het rekeningnummer waarop het bedrag van 10 euro kan gestort worden door de personen die een t’shirt van het OC ontvangen hebben.
Els bewaart de t’shirts. Voor het fietsexamen kan iedereen die meewerkt zich nog een t’shirt aanschaffen.

11. BOC kandidaturen


INHOUD van de verschillende functies:
 • De voorzit(s)ter: hij (zij) bestuurt de vereniging, leidt de vergaderingen en vertegenwoordigt de vereniging.
 • De ondervoorzit(s)ter: hij (zij) helpt de voorzitter bij het besturen van de vereniging en vervangt hem (haar) bij diens afwezigheid.
 • De penningmeester(es): hij (zij) houdt het kasboek bij met de verantwoording van inkomsten en uitgaven.
 • De secretaris(esse): hij (zij) verwittigt de leden over de datum van de vergaderingen, stelt het verslag op en verstuurt het aan de leden van het comité en het onderwijzend personeel
 • De hulpsecretaris(esse): hij (zij) vervangt de secretaris indien nodig en fungeert tevens als public relations van het comité.
 • De materiaalmeester(es): hij (zij) beheert alle eigendommen van het oudercomité.

Binnen het dagelijks bestuur treedt de directeur op als adviserend lid van de school. Het dagelijks bestuur zal de vergaderingen voorbereiden of dringende problemen bespreken.  !!!

Kandidaturen :

Voor elke functie heeft zich 1 persoon kandidaat gesteld. Behalve voor de functie van ondervoorzitter.
De functie van webmaster wordt opnieuw ingevuld door Maarten. De andere namen worden in juni bekend gemaakt daar er volgens de statuten geen verkiezing dienen plaats te vinden.

De leiding van het feestcomité wordt overgenomen door Veerle.


12. Info van de school
-

13. Vragen aan de school

-

Reacties