Uitnodiging vergadering oudercomité Dinsdag 04/10/2011 – 20u

1.    Wanneer: Dinsdag 4 OKTOBER 2011 om 20u00


2.    Waar: Leraarslokaal van de school3.    Dagorde

 • Verwelkoming door voorzitter
 • Goedkeuring dagorde
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Kasverslag
 • Evaluatie koffie
 • Evaluatie infoavonden
 • Voorbereiding eetfestijn
 • Nieuwe activiteit: aanwezigheid OC op oudercontacten en/of rapportbeurten
 • Pedagogische vragen
 • Info van de school
 • Varia
  • STAVAZA voorstel aankoop frigo’s
  • Woensdag 5 oktober 2011 – Dag van de leerkracht


Van harte welkom.
Graag tot dan !

Reacties