Verslag vergadering oudercomité Dinsdag 29/03/2011 – 20u

1.    Wanneer
Dinsdag 29 maart 2011 om 20u00

2.    Waar
Leraarslokaal van de school

3.    Dagorde
 • Verwelkoming door voorzitterAanwezig : Sophie M, Veerle verschatse, Juf Anja, Juf Urielle, Ruth,Maarten,Sofie,Caroline,Johanna,Els,Tim, Christophe,Marc remmery,Stephan de Ruyter,Vanessa en NancyVerontschuldigd : Saskia, Hilde, Nathalie ...
 • Goedkeuring dagorde1 puntje bijvoegen : Voorbereiding fietsexamen – dagorde goedgekeurd 
 • Goedkeuring verslag vorige vergaderingVerslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd 
 • Kasverslag
 • Schoolraad
  • Bij de telling op 1 februari 2011 waren er :
   • 149 kleuters; hierdoor heeft de school volgend schooljaar recht op 6 ambten en 15 lestijden
   • 200 leerlingen; hierdoor heeft de school volgend schooljaar recht op 10 ambten en 20 lestijden
In vergelijking met vorig schooljaar zitten we dus in stijgende lijn en werkt de school gestaag verder aan de 12 ambten die noodzakelijk zijn in het lager om alle klassen te kunnen ontdubbelen.

Prognose voor schooljaar 2011
Kleuters: 6 ambten
Lager: 11 ambten mits een overdracht van 4 lestijden van de kleuter- naar de lagere school. Concreet betekent dit dat er 1 leerjaar niet ontdubbeld kan worden. De schoolraad heeft de school geadviseerd het 3de leerjaar te ontdubbelen en het 6de leerjaar samen te houden. Dit betekent dat het 6de leerjaar volgend schooljaar 33 leerlingen zou tellen. Er worden vandaag nog geen definitieve beslissingen genomen omdat er nog enkele gegevens vandaag nog niet gekend zijn.

  • Toestand van de gebouwen:
   • Dossier parkingDe school heeft van AGION (subsidiërende overheid) groen licht gekregen voor de uitvoering van dit dossier. Tot 21 maart konden geïnteresseerde aannemers intekenen op de openbare aanbesteding. Op 22 maart 2011 werd de opdracht aanbesteed voor de totale som van 167.000 euro; hiervoor zal er groen aangeplant worden, wordt de nieuwe parking aangelegd inclusief nieuwe toegangspoorten en een overdekte fietsenstalling. 70 % van dit bedrag wordt gesubsidieerd en 30 % moet de school zelf financieren; dit zal waarschijnlijk via een lening verlopen. De school hoopt dat de uitvoering van de werken kan gebeuren in de zomervakantie; er wordt voor gezorgd dat de vlerkopvang ten allen tijden toegankelijk is; in het slechtste geval via de voordeur op de Hundelgemse steenweg.
   • Dossier ramenKostenplaatje van dit dossier is geraamd op 500.000 euro met eenzelfde verdeelsleutel 70/30 -  subsidiërende overheid/eigen inbreng; hiervoor zal de school zeker een lening moeten aangaan. Na uitvoering van dit dossier komt de renovatie (vnl. schilderwerken) van de lokalen aan bod.

  • Digitale schoolbordenDe school wenst op 2 jaar tijd alle klassen in de lagere school uit te rusten met een digitaal bord. Prijs per bord 5000 euro (= bord, beamer, elektriciteitswerken, laptop leerkracht en software). Momenteel zijn er reeds 2 borden aanwezig, dit betekent nog 8 te gaan of 4 per schooljaar.

  • Bereikbaarheid van de school op donderdagnamiddag en vrijdagSoms is de school op deze momenten niet bereikbaar dit is te wijten aan het feit dat er slechts voor 24/36 een administratieve kracht kan worden aangesteld. Er is niet onmiddellijk een oplossing voor handen, tenzij de minister voorziet in meer omkadering van de basisscholen.
 • Pedagogische vragen :
  • Wat gebeurt er met storende elementen, zowel naar medeleerlingen als naar de leerkracht toe, in een klas, zowel in grote als kleine klasgroepen?

   Reactie directeur Geert :
·         draagkracht van de leerkracht is bepalend, de kinderen vliegen er niet uit omdat ze storend zijn,
·         communicatie: het is heel belangrijk dat de verschillende ouders tot bij leerkracht in kwestie gaan om hun klachten te formuleren, ze proberen dan samen naar een oplossing te zoeken, Word de ganse klas gestraft voor enkele niet oplettende en/of storende kinderen?
Dat is erg ontgoochelend voor de verschillende kinderen wat dan weer  demotiverend werkt naar de kinderen. Er moet feedback zijn tussen ouders en leerkrachten.
·         multi-disiplinair overleg met het CLB, bij terugkerende klachten kan men eventueel overgaan tot een herschikking van de klas.

  • Netheid op school : Het is ouders opgevallen dat de klaslokalen er niet zo netjes bij liggen?
   Het is een tijdelijk probleem geweest door ziekte van het poetspersoneel, dit probleem is nu opgelost.

  • Geen warm eten op school door afwezigheid keukenpersoneelAnnie kan er een paar donderdagen niet zijn wegens medische reden,De school heeft de ouders tijdig op de hoogte gebracht via een briefVoor 3 x 1 dag afwezigheid kan er geen nieuw personeel opgeleid wordenWarme maaltijden zijn geen verplichting op school

  • Geurhinder toiletten VlerkopvangDe toiletten in de Vlerkopvang worden gespoeld op regenwater, de roofing van het dak geeft een geur af in het regenwater, het dak heeft nu een coating gehad en de archtiect is aangesproken om het probleem verder op te lossen( voorlopig stuurt hij zijn kat Bedroefde emoticon)

  • Deelname aan turnles na ongeval op schoolEen ouder vraagt zich af wat er gebeurt bij een ongeluk?Het is s'morgens gebeurd en gemeld aan de leerkracht, het kind moest toch meedoen aan de turnles?Reactie directeur Geert : verkeerde inschatting door het leerkrachtenteam?Communicatie: De leerkrachten moeten persoonlijk aangesproken worden.Het briefje voor afwezigheid moet meegegeven worden ( ook als de school belt om uw kind te komen halen)

 • Voorbereiding fietsexamen :
  Er zijn 16 inschrijvingen uit klas 6A en 14 uit klas 6B dus 30 op de 34 leerlingen doen mee aan het fietsexamen.
  Helpers fietsexamen: om het fietsexamen in de meest optimale omstandigheden te kunnen laten verlopen hebben we minstens 17 observatoren nodig + 1 reserve + 1 vlinder.We hebben al 7 ouders die zich opgegeven hebben als helper en 4 vaste werkgroepleden. We hebben dus nog  7 mensen nodig, hierbij een warme oproep: ben je vrij op 22 juni ( woensdagvoormiddag) en wil je helpen ? Graag een mailtje naar Marc Remmery: marc.remmery@telenet.be. Maarten biedt zich nu al aan (op voorwaarde van goed-weer-garantie en een zonnige staanplaats). Misschien moeten we een oproep lanceren bij de ouders van het 5de leerjaar en eventueel bij de oma’s en de opa’s.
  Ook worden nog medewerkers gezocht voor de werkgroep verkeer om ervoor te zorgen dat de continuïteit van deze werkgroep naar de toekomst toe niet in gevaar komt, informatie kun je krijgen via Marc Remmey: marc.remmery@telenet.be

 • Voorbereiding Lentewandeling:
  Proficiat aan Stephan die de wandeling heeft uitgestippeld, het word terug een leuke wandeling met verborgen hoekjes hier in de buurt.
  De lentewandeling gaat door op 22 mei.Graag nog een oproep naar ouders die eventueel een cake of taart willen bakken voor deze dag! Bakkers gelieve zich te melden bij Tim: tvanaken@telenet.be . Alvast bedankt.Eerste vrijdag na de paasvakantie komt de brief met info over de wandeling mee naar huis.

 • Voorbereiding eerste Communie:
  Op zondag 8 mei 2011 is er eerste communie, we zoeken nog helpende handen voor de receptie op school (start receptie 11u45): Els Cnops biedt zich aan. Helpende handen gelieve zich te melden bij Tim: tvanaken@telenet.be .

 • Brainstorming activiteiten O.C. :
  Samen nadenken over andere en nieuwe activiteiten?
  Als er suggestie's zijn zeker laten horen ( via Tim: tvanaken@telenet.be )Misschien iets ludieks voor de ouders?Iets samen met de kinderen? 
 • Info school:

  • Sober maal : op dinsdag 05 AprilDe kinderen brengen 1 groente mee naar school, ze verwerken die groenten dan en brengen ze naar Annie die er soep van maakt.‘s Middags eten ze samen soep met turks brood en kaas. Met dit initiatief trachten we de kinderen te laten inleven in het verhaal van de minder bedeelden in onze samenleving. Het geld van het sobermaal gaat naar het geitjesproject in Burundi. De resultaten van dit project worden gedeeld met de kinderen.De overschot gaat naar Poverello Gent, directeur geert brengt de soep samen met 4 leerlingen  (één leerling uit 3a, 3b, 4a en 4b) naar Poverello en ze krijgen een korte rondleiding. Deze ervaring wordt met de andere kinderen gedeeld doordat de 4 kinderen die mee zijn geweest naar Poverello hun verhaal mogen doen in de verschillende klassen.
   De kleuters delen hun drankje en doen een koekloze dag.
  • Het rendement van de instapurenDoor de instappers gedurende het schooljaar heeft de school recht op extra instapuren. Hierdoor kunnen de kleuterklassen ontdubbeld worden op specifieke momenten. Bij het ontdubbelen van de klassen wordt er tijd vrijgemaakt voor extra aandacht voor zorg. 
  • Inschrijvingen schooljaar 2011-2012 :Er zijn reeds 35 kleuters ingeschreven er zijn dus nog 5 plaatsen open voor volgend schooljaar.
  • KinderbarbequeDeze vindt plaats op maandag 27 juni. Helpende handen gelieve zich te melden bij Tim: tvanaken@telenet.be .

Tim sluit de vergadering af om 21.30u
 
Met dank aan de ‘vrijwillige’ verslaggever van dienst

Reacties