Verslag vergadering oudercomité 24/11/2010 – 20u

1.    Wanneer
Woensdag  24 november 2010 om 20u00

2.    Waar
Leraarslokaal van de school

3.    Dagorde

Verwelkoming door voorzitter

Verontschuldigd: Nancy Carpentier en Marc Remmery

Goedkeuring dagorde
Daar tijdens “deze speciale vergadering” de directeur en de leerkrachten niet aanwezig zijn, zullen volgende vragen van een aantal leden op de volgende vergadering besproken worden: Het verloop van het middageten? Permanentie op donderdagnamiddag en vrijdag?    
  
Verslag vorige vergaderingen
 Geen opmerkingen

Kasverslag

- Schenking van een digitaal bord voor de school
- Financiering Sinterklaasgeschenken
- Bespreking extra schenking uit inkomsten Eetfestijn: eventueel gebruiken voor de aankoop van frigo’s voor de boterhammen ( was een vraag van ouder op de vergadering in juni): wordt vervolgd.


Werkgroep Feest :

Evaluatie  eetfestijn
-       Alle veranderingen die werden doorgevoerd waren een succes ( verandering menu, organisatie dessertbuffet, afruimen,..).
-       Er waren wel wat problemen met de overgang van 1ste shift naar de 2de shift: in de toekomst gaan we 100 extra plaatsen voorzien als buffer ( meerkost van 60 à 70 €)
-       Volgend jaar eetfestijn: zondag 16 oktober 2011

Evaluatie grootouderfeest en ouderfeest
-       Grootouderfeest : De grootouders hebben enorm genoten van het optreden van de kleuters . Er waren toch een aantal opmerkingen: de koeken zouden nogal klein zijn, de amaretto was helaas op en de datum was niet optimaal. In de toekomst zou het beter weer georganiseerd worden op een woensdag.
-       Ouderfeest: Ook de ouders hebben genoten van het optreden. Toch ook van hen kant een aantal bedenkingen : het was laat en zeer zwaar voor de kleuters. Ze zijn daar toch enorm mee bezig. Een grootouderfeest en een ouderfeest is misschien teveel voor de kleine kleuters. Het ouderfeest heeft ongeveer 175 € opgebracht. Ook opnieuw een dank u wel aan alle helpers.

Voorbereiding schoolfeest

-       Het volgende zal aangeboden worden:
- gluhwein, jenever en rode wijn: aan 2€
- warme en koude chocomelk en fruitsap: aan 1€
- frietjes: aan 1,5€
- pannenkoeken: aan 1€
-  tomatensoep : afhankelijk van de prijs van Koen
-       Dit zal aangeboden worden onder een grote partijtent die mooi zal versierd zijn en waar kerstmuziek zal gespeeld worden en die zal verwarmd worden met gasverwarmers.
-       Om 13.00 uur wordt er afgesproken om alles klaar te zetten en om 15.30 uur beginnen we met het aanbieden van eten en drank.
-       De kinderen zelf geven een optreden op een groot podium buiten en vanaf vier uur is er een kerstmarkt.
-       De vraag kwam nog naar boven om ook nog Hot-Dogs te geven: de werkgroep gaat dit bekijken.
-       De lijst voor de helpers gaat rond. Alle hulp is opnieuw welkom. Ook voor de opkuis achteraf.


Vervolg vergadering
Het volgende uur wordt gebruikt voor het rondetafelgesprek: wat is de rol van het OC en wat is mijn rol als ouder daarin. Dit gesprek wordt geleid door Maarten Vandebiest. Op de volgende vergadering van het oudercomité zal er een overzicht gegeven worden van het resultaat van dit gesprek.


Volgende vergadering OC

Donderdag 9 november 2010 – 20u – leraarslokaal van de school


Verslaggeefster
Natalie

Reacties