Uitnodiging vergadering oudercomité Donderdag 9/12/2010 – 20u

1.    Wanneer

Donderdag 9 december 2010 om 20u00

2.    Waar

Leraarslokaal van de school

3.    Dagorde

  • Verwelkoming door voorzitter
  • Goedkeuring dagorde
  • Goedkeuring verslag vorige vergadering
  • Kasverslag – bijdragen van het OC aan de school
  • Evaluatie eetfestijn/grootouderfeest/ouderfeest
  • Schoolfeest vrijdag 17 december 2010
  • Verslaggeving bezinningsmoment OC (woensdag 24 november 2010)
  • Pedagogische vragen
  • Info van de school

Van harte welkom.
Graag tot dan !

Reacties