Verslagen voortaan beveiligd

Beste ouders,

Voortaan zullen de verslagen van het oudercomité niet meer publiekelijk toegankelijk zijn. Hiervoor zijn een login en paswoord op Google docs nodig. U zal tijdens het volgende oudercomité hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voor vragen kan u altijd contact opnemen met Maarten Van der Biest

Reacties