Uitnodiging vergadering oudercomité 08/09/2009 - 20u

1. Wanneer
dinsdag 8 september 2009 om 20u00

2. Waar
Leraarslokaal van de school

3. Dagorde

· Verwelkoming door voorzitter + verwelkoming nieuwe leden
· Statuten oudercomité
· Goedkeuring dagorde
· Goedkeuring verslag vorige vergadering
· Kasverslag
· Evaluatie kinder-BBQ en schoolfeest
· Evaluatie koffie op 1 september
· Website oudercomité + controle ledenlijst
· Werkgroep feest
· Info school + infoavond op 10 september
· Info/vragen schoolraad
· Pedagogische vragen en bedenkingen ouders
· Belangrijke data schooljaar 2009-2010


Van harte welkom.
Graag tot dan !

Reacties