Uitnodiging Oudercomité 3 juni 2009

Wanneer : woensdag 3 juni 2009 om 20u00

Waar : Leraarslokaal van de school

Dagorde :

 • Verwelkoming voorzitter
 • Goedkeuring dagorde
 • Goedkeuring verslag vorige vergadering
 • Kasverslag
 • Afscheid leden
 • Verkiezing bestuur
 • Evaluatie lentewandeling en Eerste Communie
 • Schoolfeest
 • Fietsexamen
 • Schoolkrant
 • Info school
 • info/vragen schoolraad
 • Pedagogische vragen of bedenkingen van ouders

Van harte welkom.
Graag tot dan !

Reacties